By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 14-28
Annotation: Úryvky ze stejnojmenné novely.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 40, 7. 10., s. 3
Annotation: Vzpomínka; k 10. výročí úmrtí 23. 9.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 270, 20. 11., příl. P'93, č. 46, s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 179, 3. 10., s. 8
Annotation: O autorčině vztahu k poezii I. B.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 163, 16. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 195, 22. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor; mj. o knihách Ikariana a Den dam.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 41, 9. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 1, s. 22-23
Annotation: Rozhovor mj. o některých jejích knihách (Den dam, Čs. spisovatel 1991 aj.).
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 12, 10. 6., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
10
11
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 48, 1961, č. 1, leden, s. 44
Annotation: Recenze souboru milostných lidových písní a říkadel na moravských kraslicích.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 1, 5. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 4, 31. 1., s. 12
Annotation: Rozhovor, zejména o poslední knize V. S. Vrať se zpátky do Sorrenta.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 262, 2. 11., s. 5
Annotation: Povídka.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 199, 25. 8., s. 7
Annotation: Reportáž o dvoutýdenním školení začínajících spisovatelů.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 273, 21. 11., s. [1]-2
Annotation: Reportáž o besedě se čtenáři (dělníky) v Radechově.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 59, 1951, č. 56, 8. 3., s. 4
Annotation: Krátká próza.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 59, 1951, č. 73, 29. 3., s. 1
Annotation: Krátká próza.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 296, 17. 12., s. [5]
Annotation: Povídka.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 8, 1952, č. 110, 9. 5., s. 9
Annotation: Povídka.
Article