By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 58, 9. 3., příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Rozhovor o D. Tatarkovi a jeho fotografiích, které fotil V. Stoilov. S ukázkami, na kterých je E. Štolbová, J. Štolba ad.
Article
2
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994, č. 5, květen, s. 7-8
Annotation: Rozhovor o profilu a edičních plánech nakladatelství Torst.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 14. 10., s. 29
Annotation: Portrét majitele nakladatelství Torst.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 187, 14. 8., příl. P'93 č. 32, s. 7
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 256, 4. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor o nakladatelství Torst.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 14.-20. 3., s. 1, 10
Annotation: Rozhovor; se soupisem dosud vydaných publikací nakladatelství Torst.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 36, 13. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor o vydné knize: Canetti Elias, Svědomí slov, distribuované rovněž pro nevidomé na disketách; nakladatelství Torst.
Article
9
In: Labyrint. -- Roč. 1, 1991, č. 7, s. 2
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství TORST.
Article
10
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, 28. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor o činnosti jeho nakladatelství Torst.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 33, 11.-17. 8., s. 4
Annotation: O nakladatelských plánech, mj. o šestisvazkových Sebraných spisech V. Havla a dvou svazcích básní a esejů I. Jirouse.
Article
12
13
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 102, 30. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 20, 20. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst o dosud vydaných knihách a dalších edičních záměrech.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 143, 19. 6., s. 14
Annotation: Nakladatelství Torst; rozhovor se soukromým nakladatelem.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 291, 12. 12., příl. Magazín MF Dnes, 4, č. 50, s. 37-38
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst.
Article
17
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 3/4, duben & květen, s. 42-43
Annotation: Rozhovor s nakladatelem V. S. u výstavy jeho souboru fotografických portrétů spisovatelů v Památníku národního písemnictví.
Article
18
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 5, 1995, č. 50, 10. 3., příl. Dobrý večer, s. 3
Annotation: Rozhovor o práci a plánech nakladatelství Torst.
Article
19
In: Betty. -- ISSN 1210-0501. -- Roč. 6, 1995, č. 12, prosinec, s. 76-79
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 88, 13. 4., příl. Péčko, č. 15, s. 5
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Torst.
Article