By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 5
Annotation: Vzpomínka na V. Macuru.
Article
2
In: Smutek z milování (Milostné balady). Život na hraně. -- s. 233-238
Annotation: Doslov; svazek obsahuje cyklus novel Smutek z milování (1. vyd. 1990) a nový soubor povídek Život na hraně; - s fot. (a medailonkem) J. Drozda (zadní...
Book Chapter
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 107, 9. 5., s. 20
Annotation: Fejeton na téma smyslu spisovatelské organizace.
Article
4
5
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 4, 1993, č. 135, 12. 6., příl. MS-den na víkend, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 2, únor, s. 56-57
Annotation: O svém postoji k poslání spisovatele ve společnosti.
Article
7
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 6, červen, s. 65
Annotation: U ukázek z románu (s. 65-66).
Article
9
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 24, 1987, č. 1, leden, 4. s. obálky
Annotation: Rozhovor v cyklu Autoři, které hrajeme.
Article
10
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 2, 1991, č. 141, 18. 6., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 2, červen, s. 42
Annotation: Odpověď na anketní otázku "Jak obohatit činnost Obce spisovatelů?", přetištěná z deníku Lidové noviny 9. 5. 1997.
Article
12
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 39, 16. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 14, 1969, č. 5, květen, s. 43
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 11, 1966, č. 5, květen, s. 153
Annotation: Odpověď na otázku redakce.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 76, 30. 3., s. 16
Annotation: Glosa k jeho kritické poznámce (Tvar, č. 4) o článku: Šajtar Drahomír (Alternativa nova).
Article
17
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 7, 15. 3., s. 2
Annotation: Otevřený dopis O. F. k 65. narozeninám.
Article
18
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- R. 1962, č. 10, 16.-31. 1., s. 2
Annotation: Poznámka k nastudování Brechtovy hry Švejk za druhé světové války Slezským divadlem Z. Nejedlého v Opavě.
Article
19
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- R. 1962, č. 10, 16.-31. 1., s. 9
Annotation: Medailon F. Šrámka k nedožitým 85. narozeninám. S otištěnou básní Splav.
Article
20
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- R. 1962, č. 11, 1.-15. 2., s. 2
Annotation: Báseň.
Article