By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 82, 3. 5., s. 13
Annotation: Úryvek prózy; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 23, 4.-10. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy.
Article
3
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 1, s. 61-69
Annotation: Rozhovor, mj. se zmínkami o J. Zahradníčkovi, P. Kohoutovi, J. Škvoreckém, V. Havlovi a M. Kunderovi; s připojenými archivními fotografiemi J....
Article
4
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2013, č. [5], 30. 4., s. 60-64
Annotation: Komentovaný rozhovor.
Article
5
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 19-21
Annotation: Úvaha o roli komunistické ideologie v poválečném literárním životě a o významu pojmu "generace" v tomto kontextu.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 53, 4. 3., s. D5
Annotation: Esej srovnávající politické působení T. G. Masaryka, E. Beneše, V. Havla a V. Klause v prezidentské funkci. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 295, 18. 12., s. A10
Annotation: Fejeton u příležitosti 1. výročí úmrtí V. Havla.
Article
8
In: Vital plus. -- Roč. 6, 2012, č. 1, březen, s. 36
Annotation: Sloupek o jeho současné práci.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 302, 29. 12., s. A12
Annotation: Rozhovor; převážně o politice a současné české společenské atmosféře. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Jiří Stránský".
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 183, 8. 8., s. A10
Annotation: Politický fejeton zmiňuje mj. humanistické názory K. Čapka.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 20, 24. 1., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení ceny.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 9. 2., s. 58
Annotation: Rozhovor s předsedou Nadačního fondu Cen Alfreda Radoka.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 12
Annotation: Text adresovaný valné hromadě Obce spisovatelů, konané 4. 12. 2004, mimo se mimo jiné pokouší zpochybnit manažerské schopnosti L. Kasala.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 58, 10. 3., s. 25
Annotation: Nekrolog.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 5, 8. 3., s. 16
Annotation: Kapitola Deratizace; o Českém centru Mezinárodního PEN klubu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 6, 22. 3., s. 16
Annotation: Závěrečná kapitola s názvem Zdivočelá země.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 13, 22. 3., s. 85
Annotation: Sloupek o knize K. Pecky.
Article