By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 8
Annotation: Reportáž z průběhu literárního setkání Zarafest v Děčíně.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 21, 2012, č. 4
Annotation: Článek představuje "Dům čtení" a jeho program (autorská čtení českých i zahraničních spisovatelů, večery představující česká nakladatelství,...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 11
Annotation: Zpráva z uvedení antologie česko-slovensko-slovinské queer literatury "Stýkání" zmiňující vystoupení A. Borziče, E. Kausc a A. Vatulíkové.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 6
Annotation: Rozhovor s básníkem a organizátorem literárních akcí J. Strakou o literárních pořadech, současné poezii a její (společenské) reflexi a o...
Article
5
In: Chvějící se jehličky příští zimy. -- S. [116]-[117]
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho portrétem (3. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 13
Annotation: Zpráva z uvedení knihy o skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra), jehož se mj. zúčastnil i M. Topinka, který se zamyslel nad vztahem skupiny a R. Weinera.
Article
7
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 10, 2017, č. 40, 15. 10., s. 66-67
Annotation: Zpráva básníka J. Straky o konání literárně zaměřeného workshopu v Mexiku.
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 11. 2005
Annotation: Rozhovor s J. Strakou o jeho nové knize "Město Mons", zmíněn je literární vliv P. Krále a J. Kroutvora; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2012, č. 20/21, léto/podzim, s. 9-10
Annotation: Recenze (součástí knihy je autorský film „...a andělé jeho bojovali“).
Article
10
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2012, č. 20/21, léto/podzim, s. 13-15
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 9, s. 4-9 a č. 10, s. 78-85
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě JS (podrobně k níže uvedeným knihám). Dokončení rozhovoru, otištěné v následujícím čísle, je věnováno mj....
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 8. 2., s. 11
Annotation: Úvahy nad básněmi uvedených autorů.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 3, 3. 2., s. 3
Annotation: Informace o záměrech Domu čtení (pobočka pražské Městské knihovny), kde má J. Straka na starosti kulturní a výchovný program.
Article
16
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2007, č. 15, prosinec, s. 164-167
Annotation: Portrét nakladatelství s přehledem vydaných titulů a ukázek z vydaných knih.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 1, 10. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2007, č. 30/31, s. 229-230
Annotation: Recenze.
Article
19
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 4, 2011, č. 16, 31. 8., s. 20-26
Annotation: Rozhovor o literatuře a její roli v současné společnosti; mj. též o literárních časopisech, tvůrčí svobodě. Uvozeno biograficko-bibliografickými...
Article
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 2 (21), 2010, č. 1, s. 83
Annotation: Medailon P. Krále k otištěným veršům Depeše pro rok 2010 (s. 84-85).
Article