By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 353, 20. 12., s. 3
Annotation: Referát podrobněji hodnotící herecké výkony v inscenaci hry A. J. Urbana, tepající rasovou segregaci v USA.
Article
2
3
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 42, 1975, č. 9, 17. 2., s. 4
Annotation: Medailon s poznámkou o nové rozhlasové hře M. R.
Article
4
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 43, 1976, č. 7, 2. 2., s. 4
Annotation: Glosa k rozhlasovému uvedení.
Article
5
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1963, č. 4, duben, s. 58-59
Annotation: O navázání styků se zahraničními rozhlasovými stanicemi v oblasti dramaturgie rozhlasových her.
Article
6
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 39 (7), 1952, č. 1/2, srpen, s. 39-41
Annotation: Nová inscenace Mahenovy hry Jánošík musí být pojata podle revolučního smyslu a správně předvést tohoto lidově revolučního hrdinu. Je nutné...
Article
7
8
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 3, březen, s. 335-336
Annotation: Referát o aktivu dramaturgů v Praze, který se konal 2. 2. 1953.
Article
9
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 12, prosinec, s. 1069-1070
Annotation: Vzpomínky na návštěvu A. Zápotockého v Divadle S. K. Neumanna v únoru 1953.
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 3, 1952, č. 6/7, červen/červenec, s. 558-564
Annotation: Stať o soudobém divadle pro děti a mládež.
Article
11
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 3, 1952, č. 2, únor, s. 126-129
Annotation: Poznámky k soudobé situaci divadla pro děti a mládež a ke stavu jeho kritické reflexe.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 15, 9. 4., s. 2
Annotation: Poznámka k dramaturgicko-autorské spolupráci na hře M. Kubátové.
Article
13
14
Annotation: Portrét J. Horčičky ve formě fiktivního rozhlasového dokumentu, mj. s uvedenými příspěvky a přílohami.
Book