By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 11, říjen 1957, s. 336-338
Annotation: Studie o české literatuře pro děti a mládež od počátku národního obrození do konce 19. století.
Article
2
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 25, 1975, č. 2, březen, s. 211-213
Annotation: O Muzeu J. A. K.
Article
3
4
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 23, 1973, č. 1, únor, s. 122-123
Annotation: Kritický přehled vydaných svazků.
Article
5
In: My a čtenáři. -- ISSN 0541-489X. -- R. 1965, léto, s. 12-14
Annotation: Medailon; k připravovanému výboru ze spisů J. F. Š.
Article
6
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 8, 1965/1966, č. 1, září 1965, s. 1
Annotation: Článek.
Article
7
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 95, 1970/1971, č. 4, prosinec 1970, s. 233-238
Annotation: Přehled pedagogů 19. století vycházejících z díla J. A. K.
Article
8
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 91, 1966/1967, č. 9, květen 1967, s. 570-571
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 19, 1969, č. 4, s. 521-536
Annotation: Studie je podkladem a plánem pro monografické zpracování látky za období 1774 - 1869 a 1869 - 1938; některá data se týkají oblasti literárněvědné.
Article
11
12
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 25, 1975, č. 2, březen, s. 189-197
Annotation: Rozbor Amerlingova Návrhu pro národní školy.
Article
13
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 96, 1971/1972, č. 7, březen 1972, s. 393-397
Annotation: Studie o nástěnných obrazech s verši F.H.; s ukázkami.
Article
14
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 28, 1978, č. 6, s. 657-668
Annotation: Týká se též činnosti K. S. Amerlinga, J. M. Hurbana, J. Kollára, P. J. Šafaříka aj.
Article
15
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 99, 1974/1975, č. 10, červen 1975, s. 586-590
Article
16
In: Úhor. -- Roč. 15, 1927, č. 8, 20. 10., s. 121-123
Annotation: O brakové literatuře pro mládež.
Article
17
18
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 1, 1959, č. 4, červen, s. 112-118
Annotation: Studie o tvoření nebo zobrazování jakožto základu vědění a poznání podle Jana Amose Komenského.
Article
19
In: Úhor. -- Roč. 14, 1926, č. 2, s. 17-19; č. 3, s. 33-35
Article
20
In: Úhor. -- Roč. 16, 1928, č. 6, 10. 6., s. 95-98
Annotation: Úvaha o různých kritériích dětské četby; záliba dětí v určitých knihách sama provedla jejich výběr; knihy pro děti by neměly postrádat...
Article