By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 253, 30. 10., s. A3
Annotation: Článek k příležitostné poezii spojené s pádem komunismu, zejm. k jejím níže zmíněným autorům.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 58, 10. 3., s. A1, A3
iDnes.cz [online]. -- 10. 3. 2011
Annotation: Článek o plánovaném zvýšení DPH na knihy; mj. k níže zmíněné petici.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 57, 9. 3., s. A1
Annotation: Zpráva. Navazuje článek na s. A3.
Article
4
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 54, 5. 3., s. A1
iDnes.cz [online]. -- 5. 3. 2011
Annotation: Článek k plánovanému zvýšení DPH na knihy a protestní petici iniciované SČKN.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 142, 18. 6., s. A3
Annotation: Článek o přejmenovávání ulic a objektů na počest V. Havla. Doplněno o níže uvedený přehled.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 64, 15. 3., s. A2
Annotation: Článek k jednání vlády o přejmenování pražského letiště na Letiště Václava Havla.
Article
7
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 39, 16. 2., s. A4
iDnes.cz [online]. -- 16. 2. 2010
Annotation: Článek o připravované knize spisovatelky I. Sebastiani; citováno z rozhovoru s ní.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 105, 2. 6., s. 2
iHNed.cz [online]. -- 2. 6. 2020
Annotation: Článek o připravované divadelní inscenaci "Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem" v brněnském divadle Feste.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 300, 27. 12., s. A1
Annotation: Mimořádné zpravodajství k úmrtí a pohřbu V. Havla. Navazují články na s. A2-A3.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 300, 27. 12., s. A2
Annotation: Článek o soukromém obřadu ve strašnickém krematoriu následujícím po státním pohřbu V. Havla.
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 11, 16. 1., s. 5
iHNed.cz [online]. -- 16. 1. 2020
Annotation: Článek o opětovném návrhu postavení nové budovy Národní knihovny.
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. [93]
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 57, 9. 3., s. A3
Annotation: Článek o zdravotním stavu V. Havla.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 253, 30. 10., s. A1
Annotation: Glosa k příležitostné poezii spojené s pádem komunismu.
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 253, 30. 10., s. A3
iDnes.cz [online]. -- 30. 9. 2009
Annotation: Článek k příležitostné poezii spojené s pádem komunismu, doplněno o ukázky básní, citováno z rozhovoru s historikem M. Drápalou.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 54, 5. 3., s. A2
Annotation: Článek k plánovanému zvýšení DPH na knihy. Citováno z níže zmíněné protestní petice iniciované SČKN.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 18. 2., s. A2
iDnes.cz [online]. -- 18. 12. 2012
Annotation: Článek o prodejnosti pamětí politika J. Paroubka. Doplněno o níže uvedený rozhovor.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 300, 27. 12., s. A3
Annotation: Článek o státním pohřbu V. Havla 23. 12. 2011 a zádušní mši v chrámu sv. Víta. Doplněno o fotografickou reportáž.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 291, 14. 12., s. A1
Annotation: Článek o autorských honorářích J. Paroubka a prodávanosti jeho knih. Doplněno o bibliografickou poznámku.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 288, 10. 12., s. A1
iDnes.cz [online]. -- 10. 12. 2011
Annotation: Glosa k autorským honorářům J. Paroubka. Navazuje článek na s. A4.
Article