By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 310
Annotation: Báseň.
Article
2
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [6], 29. 5., s. 80-82
Annotation: Rozhovor s divadelníkem J. Suchým, mj. o jeho knize "Klaun si povídá s Bohem".
Article
4
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 266, 16. 11., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 16. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s J. Suchým u příležitosti výročí Sametové revoluce.
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 82, 6. 4., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 7. 4. 2020
Annotation: Rozhovor s hercem a dramatikem J. Suchým o jeho životě a Divadle Semafor v době koronavirové pandemie.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 33, 7. 2., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 195, 21. 8., příl. Styl pro ženy, s. 2-3
Annotation: Rozhovor o jeho sběratelských zálibách.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 193, 18. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor o finanční situaci divadla Semafor a dramaturgických plánech.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 15, 17. 1., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
11
In: Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby. -- ISSN 0494-6251. -- R. 1963, s. 102-104
Annotation: Rozhovor s J. Suchým o jazykové stránce jeho textů.
Article
12
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 30, 22. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 4, 1986, č. 7/8, červenec/srpen, s. 21-23
Annotation: Diskusní příspěvek k tématu Divadlo a kýč v sérii článků, uveřejněné v KM č. 3-6.
Article
15
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 15, 2006, č. 4, 14. 2., s. 6
Annotation: Portrét J. Jíchy, v souvislosti s jeho oceněním, k textu je připojena biograficko-bibliografická poznámka o J. Jíchovi.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 228, 29. 9., příl. Magazín Dnes, č. 39, s. 22-27
Annotation: Rozhovor s J. Suchým u příležitosti jeho 80. narozenin; mj. o jeho osobním životě, písňových textech a Divadle Semafor.
Article
17
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 51, 13.-19. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 50, 12. 3., příl. Víkend, č. 10, s. 4-5
Víkend. -- 12. 3. 2010
Annotation: Přepis rozhovoru s J. Suchým o jeho životě a tvorbě.
Article
19
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 4, 1972, č. 6, 9. 2., s. 7
Annotation: Replika na článek L. Coufalové Více úcty k mateřštině (T 1971, č. 49); týk8 se jazyka mluvených a literárních projevů J.S.
Article
20
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- R. 1971, č. 12, prosinec, s. 371-372
Annotation: Rozhovor k 40. narozeninám; mj. o jeho textařské práci a o divadle Semafor.
Article