By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 13, 29. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Erika J. S. o edičních záměrech.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 211, 9. 9., příl. Haló na sobotu, č. 36, s. 1 (5)
Annotation: Rozhovor, zejména o jeho knihách pro mládež.
Article
4
In: Malé jizerské ticho. -- s. 8-10
Annotation: Předmluva autora textu k fotografické publikaci, která je komornější podobou velké obrazové publikace Jizerské ticho (1978, 1979, 1983 - autor...
Book Chapter
5
6
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 4, 1993, č. 159, 13. 7., s. 6
Annotation: Rozhovor nad knihou J. S. Komu sluší omluva; týká se tzv. sudetoněmecké otázky.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 66, 26. 8., s. 3
Annotation: Zejména o sborníku dokumentů k ratifikaci čs. -německé smlouvy v parlamentu 22. 4. 1992 Komu sluší omluva, Praha, Erika.
Article
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 255, 30. 10., s. 6
Annotation: O vztahu Čechů a sudetských Němců, o knize Komu sluší omluva, kterou vydal ve svém nakladatelství Erika a na které pracoval jako spoluautor,...
Article
9
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 36, 1984, č. 5, květen, s. 7
Annotation: O novinářské a publicistické činnosti.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 67, 1987, č. 5, 7. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 4, duben, s. 123-124
Annotation: Medailón k 6. 4.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 18, 4. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 2
Annotation: K 9. 5.; formou otevřeného listu.
Article
14
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 33, 1981, č. 107, 8. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě J. S., o jeho názorech na společenskou funkci literatury a na mladou literaturu aj.; třetí z rozhovorů seriálu.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 6, červen, s. 32-34
Annotation: O Šumavě; příspěvek v seriálu Čas socialismu.
Article
16
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 50, 1983, č. 15, 28. 3., s. 16
Annotation: Příspěvek v rubrice.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 38, 18. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 2
Annotation: Rozhovor s básníkem, novým šéfredaktorem nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 41, 9. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 36, 1986, č. 34, 21. 8., s. 42-43
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 7, září, s. 47
Annotation: O svém vztahu k Liberci.
Article