By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 13-14
Annotation: Úvodní stať z oddílu "Pozdravy a konfese" neformálně přibližuje literárněvědné působení v textu nejmenovaného jubilanta.
Book Chapter
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 4, 18. 4., s. 57-61
Annotation: Studie o roli J. Haška a jeho literární postavy Josefa Švejka v české (a světové) literatuře, ke 130. výročí narození a 90. výročí úmrtí...
Article
3
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 98-105
Annotation: Stať o prozaických dílech M. Pujmanové.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 222-223
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 10, 17. 12., s. 69-70, 72-73
Annotation: Životopisná studie u příležitosti 120. výročí narození J. Mahena. Biografická poznámka (s fot.) na s. 68. Doplněno o básně J. Demla a V....
Article
6
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 31
Annotation: O původu jména divadla Husa na provázku, nalezeného v díle J. Mahena, a o spojitostech v poetice souboru a spisovatele.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 8
Annotation: Rozbor.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 7, 15. 9., s. 77-79
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 304-313
Annotation: Studie, analyzující - mimo jiné v inspiraci konceptem fikčního světa M. Červenky - prozaický text D. Hodrové Kukly jako skladbu obrazů, která...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 8, říjen, s. 16-19
Annotation: Recenze, s mezititulky: Zrcadlení ve čtrnácti průhledech, Dynamika diferenciací, Nekončící hra odkazů, Okna do ostatního světa.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 9, listopad, Recenzní příloha, s. VIII-IX
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 6, s. 614-617
Annotation: Interpretační studie.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 2, s. 117-127
Annotation: Studie (o Šaldových názorech na nastupující mladou generaci).
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 3, s. 227-240
Annotation: Studie o F. X. Šaldovi.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 531-534
Annotation: O vzájemných vztazích mezi autorem, textem a vykladačem.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 10, prosinec, s. 40-42
Annotation: Přednáška proslovená na 4. setkání básníků a kritiků na hradě Bítově.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 24, prosinec, s. 21-26
Annotation: Esej o literatuře a spisovateli ve 20. letech 20. století a na začátku 21. století; předneseno na letním bohemistickém semináři.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 6, prosinec 1993/leden 1994, s. 151
Annotation: Zamyšlení nad ukázkami z prozaické tvorby I. W. na s. 145-150.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 63-68
Annotation: Příspěvek přednesený na brněnské konferenci Oleg Sus redivivus.
Article