By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 20. 5., s. 40-45
Annotation: Rozhovor, především o poslední Sukově monografii o V. Havlovi.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 12, prosinec, s. 8
Annotation: Soubor recenzních poznámek v rubrice Knihovnička, mj. o knize E. Kantůrkové.
Article
3
In: Masarykův lid. -- Roč. 11, 2005, č. 3, říjen, s. 1-8
Annotation: Medailon - encyklopedické heslo; v úvodní rubrice Skutečnosti a názory - Čeští Evropané.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 19, 3. 5., s. 46-50
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 106, 6. 5., příl. Magazín Dnes, č. 18, s. 34-39
Annotation: Rozhovor.
Article
6
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 9, [září], s. 40-43
Annotation: Závěrečná stať v tematickém bloku (s. 28-43); s mezititulky Na zábradlí, Limity demokratizace, Srpnový týden, Lze být na diktatuře nezávislý?
Article
8
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 7, 2000, č. 4, s. 619-632
Annotation: Rozbor životopisu; s částmi Překlad, Historická faktografie a její podání, Styl, Dílčí heuristické zisky, Bílé místo - osmdesátá léta,...
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 46, 10. 11., s. 7
Annotation: Zkrácená verze studie Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla v letech 1969-1992, in: Kapitoly...
Article
10
11
In: Korespondence. -- s. 9-29
Annotation: Úvodní studie, s kapitolami: Diplomatická pošta; Švédská Nadace Charty 77 a její spiritus agens František Janouch; Václav Havel v čase Charty...
Book Chapter
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 12, prosinec, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 21, 2010, č. 12, 22.-28. 3., s. 60
Annotation: Glosa k pamětem A. Fárové.
Article
14
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 5, 17. 10., s. 6-7
Annotation: Polemika s recenzí Sukovy knihy o Václavu Havlovi od Jana Grubera (Listy 2013, č. 4, s. 93-96).
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 297, 21. 12., s. A12
Annotation: Rozhovor s historikem J. Sukem o jeho knize o V. Havlovi a jeho politické kariéře.
Article
17
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2016, č. 3, 18. 3., s. 20
Annotation: Autorský komentář ke stejnojmenné disertační práci.
Article
18
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 6 (25), 2014, č. 1, s. 61-66
Annotation: Rozhovor, odkazující především na Sukovu monografii o V. H. v době normalizace.
Article
19
by Suk, Jiří, 1966- jn20000710612{{{}}}}
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013.
Annotation: Monografie rozebírající Havlovo politické myšlení a jednání, péči o svobodu slova a nezávislou kulturu v době normalizace.
Book
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 7, září, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article