By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 104-107
Annotation: Poznámky k recenzi L. Kusákové (ČL 1/2004).
Article
4
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 318-328
Annotation: Informativní stať o koncepci a současném stadiu projektu Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19. století, zpracovávaného v ÚČL AV...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 20-21
Annotation: Recenze. - Oprava údaje o počtu dopisů a respondentů v poznámce: Bílek Karol, Z pošty (T, č. 10, s. 3, 19. 5.).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 20. 10., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 33/34, 26. 8., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 7/8, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Medailón a bibliografie.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 4, 24. 2., s. 2
Annotation: Nekrolog bohemisty a polonisty, literárního historika a kritika, redaktora, autora středoškolských příruček literatury (13. 5. 1923 - 7. 2. 1994).
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 6, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Zizler Jiří: Peroutka Ferdinand; medailóny s bibliografiemi.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 3. 12., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 11, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Novotný Vladimír: Klíma Ivan; dva medailóny s bibliografiemi.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 3, 21. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 1, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Novotný Vladimír: Skácel Jan; Medailóny s bibliografiemi.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 3, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Novotný Vladimír: Zábrana Jan; dva medailóny s bibliografiemi.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 70, 25. 3., příl. Národní 9, č. 12, s. 3
Article