By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 2, s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 42, č. 1/2, 2002. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2003, s. 193-195
Annotation: Recenze tištěné verze cyklu přednášek pronesených v akademickém roce 1995/1996 na Freie Universität Berlin a věnovaných fenoménu evropské...
Article
4
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 42, č. 1/2, 2002. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2003, s. 205-207
Annotation: Recenze edice dvou matematických a astronomických spisů pražského mistra, s úvodní životopisnou studií.
Article
6
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 351-365
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 24, 2002, č. 5, s. 60
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 24, 2002, č. 5, s. 57
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 23, 2001, č. 2, s. 22-26
Annotation: O souvislosti slavností s českou literární tradicí. Podrobněji o průběhu majálesu 1. 5. 1965 s účastí A. Ginsberga.
Article
11
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 8, 1997, č. 1, s. 30-31
Annotation: Medailon.
Article
12
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 14, 1992, č. 4, s. 33-37
Annotation: O údajné kolaboraci Z. K. za německé okupaci a jeho perzekuci po roce 1945; s výběrem literatury o Z. K. a s medailónem autora studie.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 1993, č. 3, 15. 1., s. 8
Annotation: Životopisná stať.
Article
15
16
17
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 31, 1983, č. 3, červen, s. 439
Annotation: Hájek z Hájku Tadeáš; Matthioli Petr Ondřej; recenze.
Article
18
19
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 3, 1980, s. 142-143
Annotation: Hus Jan; recenze.
Article
20
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 65, 2010, č. 10, 19. 10., s. 308
Annotation: Recenze seriálu J. Paláta (in: Papír a celulóza č. 11, 12/2009, 1, 3, 4-5/2010).
Article