By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 67, 1951, č. 199, 24. 8., s. 3
Annotation: Manifest.
Article
2
...Svaz československých spisovatelů,...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 51, 18. 12., s. 1
Annotation: Báseň k sedmdesátinám A. Zápotockého 19. 12.; s portrétní kresbou (datována 3. 12. 1954) a blahopřejným dopisem Svazu čs. spisovatelů.
Article
3
...Svaz československých spisovatelů,...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 50, 10. 12., s. 3
Annotation: Medailon; se zprávou o udělení Řádu práce "za vynikající zásluhy o rozvoj československé republiky" prezidentem republiky.
Article
4
Published Praha : [s.n.], 1966-1969
...Svaz československých spisovatelů...
Journal
5
Published Praha : Československý spisovatel, 1964-1969
...Svaz československých spisovatelů...
Journal
6
Published Praha : Československý spisovatel, 1959-1969
...Svaz československých spisovatelů...
Journal
7
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 16, 19. 1., s. 3
Annotation: Medailon; připojen pozdravný dopis předsednictva Svazu čs. spisovatelů a na s. 1 dopisy Kl. Gottwalda a Zd. Nejedlého.
Article
9
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 32, 13. 9., s. 3
Annotation: Soubor pozdravů k jubileu, mj. od předsednictva Svazu čs. spisovatelů, a uvedených pozdravných básní.
Article
10
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 31, 31. 7., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí matky Jiřího Wolkra 26. 7.; s otištěním jejího snímku.
Article
11
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 27, 3. 7., s. 1-2
Annotation: Medailon k padesátinám 12. 7.; připojeny pozdravný dopis ÚV SČSS a o pár stran dál Nezvalovo přebásnění Nerudovy básně o šesti zpěvech.
Article
12
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 38, 18. 9., s. 2
Annotation: Zdravice.
Article
13
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 2, 8. 1., s. 1-2
Annotation: Nekrolog k úmrtí Fr. Kráľe 3. 1.; připojeny kreslený portrét básníka (signatura kreslíře neidentifikována), kolektivní nekrolog Svazu čs....
Article
14
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 1-2
Annotation: Doplněno Zprávou ze zasedání ústředního výboru Svazu čs. spisovatelů (s. 1) v Dobříši 17. - 18. 5. o svolání celostátní konference o současné...
Article
15
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 34, 20. 8., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí T. Manna. - S opravnou faktickou poznámkou v LtN č. 35, s. 10.
Article
16
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 38, 17. 9., s. 2
Annotation: Gratulace k 88. narozeninám.
Article
17
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 15, 17. 5., s. 2
Annotation: Pozdravný dopis Svazu čs. spisovatelů k šedesátinám spisovatele.
Article
18
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 11, 19. 4., s. 2
Annotation: Otištění blahopřejného telegramu k 70. narozeninám.
Article
19
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 21, 28. 6., s. 5
Annotation: Soubor pozdravných příspěvků k padesátinám.
Article
20
...Svaz československých spisovatelů olak2002158684...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 22, 5. 7., s. 2
Annotation: Oznámení předsednictva Svazu čs. spisovatelů (uvedeno 21 jmen) o úmrtí F. Š. 1. 7.
Article