By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 104, 1. 5., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 33, 7. 2., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 267, 7. 11., s. 4
Annotation: Úryvek z básně Narodila se 4. října 1957.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 46, 14. 11., s. 21
Annotation: Báseň k úmrtí Antonína Zápotockého.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 40, 8. 11., s. 5
Annotation: Medailon S. Maršaka k jeho pětašedesátinám 4. 11.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 17, 28. 4., s. 402
Annotation: Článek polemizující s názory, že poezie má málo čtenářů. Doloženo několika příklady.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 246-247
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 10, prosinec, s. 301-303
Annotation: O Čarkově poezii pro děti.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 255, 23. 10., s. 3
Annotation: Tři básně otištěné pod názvem Tři schůzky.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 311
Annotation: O vývoji autorovy poezie pro děti, související též s redakční prací v časopise Mateřídouška.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 45, 10. 11., s. 6
Annotation: Příspěvek v anketě Kultura dětem.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 6, 8. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 24, 1968, č. 199, 20. 7., s. 6
Annotation: Článek o otevřeném dopisu sedmnácti básníků v čele s Borisem Sluckým k našemu současnému vývoji.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 1, leden, příl., s. 4-5
Annotation: Recenze 2. rozšířeného vydání převyprávění Proměn P. Ovidia Nasa.
Article
17
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 3, březen, s. 203-204
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 5, květen, s. 315-321
Annotation: Bilance nakladatelství Albatros v oblasti překladů sovětské poezie pro děti.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 9, listopad, s. 602-609; č. 10, prosinec, s. 687-693
Annotation: Přehledová stať o moderní slovenské poezii pro děti, zejména z doby po 2. světové válce.
Article