By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 11/12, s. 151-156
Annotation: Esej o socialistické kultuře.
Article
2
In: Naše věda. -- ISSN 1803-800X. -- Roč. 25, 1947, č. 5/6, s. 205-206
Annotation: Nekrolog shrnuje život a díla B. Václavka.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 56-57
Annotation: Výňatek z referátu o principech marxismu-leninismu v literární teorii a kritice.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 46/47, 20. 12., s. 8
Annotation: Medailon; připojena kresba F. X. Šalda v málo známé karikatuře z pozůstalosti Franty Bidla.
Article
5
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 2, s. 164-170
Annotation: O filosofických zájmech romantisty.
Article
6
In: Výtvarné umění. -- ISSN 0507-5505. -- Roč. 15, 1965, č. 3, 20. 4., s. 132-133
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: Vzpomínky.
Article
8
In: Zprávy Jednoty klasických filologů. -- ISSN 0231-6455. -- Roč. 16, 1974, č. 2/3, s. 44
Annotation: Glosa o básni císaře Hadriána, napsané na úmrtním loži, a o jejím překladu J. S. Machara v předvečer jeho smrti 16. 3. 1942; s otištěním...
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 32, 1976, č. 130, 2. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 96, 1973, č. 3, září, s. 176-177
Annotation: K 50. výročí úmrtí 5. 4.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 43, 1974, č. 3, s. 337-343
Annotation: O pozornosti věnované Šaldou S. Przybyszewskému a romantickým básníkům.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 300, 20. 12., s. 6
Annotation: Článek o antické kultuře a o edici Antická knihovna.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 31, 1975, č. 95, 23. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, sv. 1. -- R. 1964, s. 159-169
Annotation: O kritickém přehodnocování kulturní tradice u F. X. Š.; rovněž o jeho chápání kultury v protikladu k přírodě a civilizaci.
Article
17
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 157, 4. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 7, září, s. 409-410
Annotation: Projev prezidenta republiky přednesený 1.6. na 3. sjezdu Klubu mladých čtenářů.
Article