By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 2, 2015, č. 4, prosinec, s. 5
Annotation: Úvodník k tematickému číslu o literárním vědci, filozofovi a pedagogovi Z. Kožmínovi.
Article
3
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 4, 2017, č. 5.5, leden, s. 3
Annotation: Úvodník ke speciálnímu číslu, které doplňuje předchozí číslo věnované tématu "Hladání narativu".
Article
4
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 62-63
H7O [online]. -- 18. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 1, 2014, č. 2, prosinec, s. [4]-[5]
Annotation: Úvodník k tematickému číslu o literárních polemikách, kritikách a literární komunikaci.
Article
6
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 1, 2014, č. 2, prosinec, s. 20-27
Annotation: Studie se zaměřuje na významnou polemickou kauzu o podobě socialistickorealistické poezie z poloviny 50. let vedenou kolem druhé sbírky P. Kohouta....
Article
7
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 4, srpen, s. 681-683
Česká literatura v síti [online]. -- 28. 7. 2014
Annotation: Referát o konferenci - v roce 2014 s tématem "Psaní jako (tvůrčí) proces".
Article
11
In: Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. -- ISBN 978-80-88278-21-4. -- S. 161-170
Annotation: Studie se zaměřuje na exilové drama E. Hostovského "Osvoboditel se vrací" (1972) a částečně jej srovnává s jeho románem "Nezvěstný" (1951,...
Book Chapter
12
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 95-104
Annotation: Studie seznamuje s inovativními způsoby výuky literárních dějin a literární výchovy na Masarykově pokusné diferencované měšťanské škole...
Book Chapter
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 17, 2014, č. 1, s. 233-235
Annotation: Zpráva z konference.
Article
15
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 335-338
Česká literatura v síti [online]. -- 1. 6. 2015
Annotation: Referát o mezinárodním kolokviu "Fikce Jaroslava Haška" (8. 1. 2015, Brno).
Article
16
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 7. 1. 2015
Annotation: Rozhovor o studentském literárním časopise Pulsy s jeho zakladateli a redaktory.
Article
17
by Hostovská, Olga, 1936-, Sádlo, Václav, 1949-, Svobodová, Barbora, 1989- mzk2015858179{{{}}}}
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Monografie představuje životopisný portrét Egona Hostovského, jehož spoluautorkou je jeho dcera, redaktorka a překladatelka Olga Hostovská; monografie...
Book
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 76-79
Annotation: Diskuse nad knihou I. Matouška.
Article
19