By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 42, 14. 10.
Annotation: Reportáž o česko-polsko-slovenském literárně-kulturním a soutěžním setkání "Cena Václava Buriana". Cena se uděluje ve dvou kategoriích:...
Article
2
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 60-67
Annotation: Studie sleduje jazykové vyjádření komiky v Žákových románech "Konec starých časů" a "Na úsvitě nové doby".
Article
3
4
5
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 19, 2015, č. 2, s. 311-319
Annotation: Studie rozebírá cizojazyčné prvky v prózách P. Hůlové a J. Křesadla.
Article
6
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 187-188
Annotation: Zpráva o workshopu (Olomouc, 30. 5. 2017).
Article
7
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 104-109.
Annotation: Analytická studie srovnávající autorčinu první a zatím poslední prózu; s ukázkami.
Article
8
online
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 17, 2013, č. 2, s. 205-211
Annotation: Studie porovnává Eisnerův a Přidalův překlad Rostenova románu.
Article
9
online
In: Usta ad Albim Bohemica. -- ISSN 1213-7618. -- Roč. 11, 2011, č. 1, s. 221-231
Annotation: Studie analyzující roli cizojazyčných prvků v literárních dílech K. Tučkové a M. Zgustové.
Article