By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 177, 23. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
2
3
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 9, 28. 2., s. 1
Annotation: Báseň - vyznání autoru románu o Pavlu Korčaginovi.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 53, 4. 3., s. 4
Annotation: Báseň ze sbírky Tvé nové kráse.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 245, 19. 10., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
9
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 203, 28. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor k 60. narozeninám.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 1, leden, s. 37-38
Annotation: Vzpomínka na J. W. a Prostějov.
Article
12
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 2, 1969, č. 35, 3. 9., s. 10
Annotation: S rozhovorem s pražské návštěvy I. M.
Article
13
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 12, 1979, č. 43, 1. 3., s. 4
Annotation: O svém vztahu k Ostravě.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 12, 23. 3., s. 4
Annotation: Autorčin komentář k její nové knížce.
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 5, 1995, č. 89, 14. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Česká povídka. -- ISSN 1211-3263. -- R. 1996, č. 1, jaro, s. 45-50
Annotation: Vzpomínka uvozená poznámkou o pražské návštěvě G. G. v únoru 1969.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 6, 7. 2., s. 4
Annotation: Báseň k výročí 75. narozenin Zdeňka Nejedlého.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 12, 21. 3., s. 8
Annotation: Báseň k úmrtí Klementa Gottwalda.
Article