By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 14, 2003, č. 2, červen, s. 78-81
Annotation: Studie.
Article
2
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 15, 2005, č. 134, 8. 6., s. 2
Annotation: Článek o honoráři, který Ottovo nakladatelství, vedené V. Svobodou, dluží M. Zemanovi.
Article
3
In: Distance. -- ISSN 1212-7833. -- Roč. 6, 2003, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 288, 10. 12., s. A13
Annotation: Komentář k fotografické reportáži z odhalení gobelínu na motivy kresby P. Síse na pražském letišti k 1. výročí úmrtí V. Havla.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 292, 15. 12., s. A2
Annotation: Článek; mj. o autorských honorářích a prodejnosti knih J. Paroubka.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 142, 18. 6., s. A1, A4
Annotation: Článek o knize politika D. Ratha, kterou píše ve vazbě na návrh spisovatele V. Budinského.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 288, 10. 12., s. A1
Annotation: Zpráva o slavnostním odhalení gobelínu vytvořeného podle grafiky P. Síse k poctě V. Havla na pražském Letišti Václava Havla. Viz též s. A13.
Article
8
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 52, 2003, č. 6, s. 155-160
Annotation: Zkrácená verze seminární práce posluchače posledního ročníku druhého cyklu magisterského studia (zařazeno do oddílu Z prací studentů), s...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. A1
Annotation: Článek k pietním obřadům po úmrtí V. Havla.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 300, 27. 12., s. A3
Annotation: Článek o státním pohřbu V. Havla 23. 12. 2011 a zádušní mši v chrámu sv. Víta. Doplněno o fotografickou reportáž.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 291, 14. 12., s. A1
Annotation: Článek o autorských honorářích J. Paroubka a prodávanosti jeho knih. Doplněno o bibliografickou poznámku.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 288, 10. 12., s. A1
iDnes.cz [online]. -- 10. 12. 2011
Annotation: Glosa k autorským honorářům J. Paroubka. Navazuje článek na s. A4.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 294, 17. 12., s. A1
iDnes.cz [online]. -- 10. 12. 2011
Annotation: Glosa k prodejnosti knih politika J. Paroubka ve srovnání se známými českými spisovateli. Navazuje článek na s. A5.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 253, 29. 10., s. A1-A2
Annotation: Článek k udílení státních vyznamenání; mj. k udělení medaile Za zásluhy spisovateli O. Filipovi.
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 288, 10. 12., s. A4
iDnes.cz [online]. -- 10. 12. 2011
Annotation: Článek k autorským honorářům a prodejnosti knih J. a P. Paroubkových ve srovnání s M. Vieweghem.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 172, 25. 7., s. 1, 11
Annotation: Články k úmrtí; s úryvky z rozhovoru, který P. Dostál poskytl Rovnosti v lednu 2005.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. A2
Annotation: Článek o pietních obřadech po úmrtí V. Havla.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 294, 17. 12., s. A5
Annotation: Článek k prodejnosti knih politika J. Paroubka. Doplněno o níže zmíněný komentář a žebříček prodejnosti knih známých spisovatelů.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. A3
Annotation: Mimořádné zpravodajství k pohřbu V. Havla 23. 12. 2011. Doplněno o níže uvedené materiály.
Article
20
Annotation: Sborník z 3. ročníku mezinárodního sympozia mladých teatrologů, mj. s uvedenými příspěvky.
Book