By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Klika byla vysoko. -- S. 545-546
Annotation: Autorovo poděkování (s datací: 7. 11. 2017), v němž mj. označuje svou knihu "Klika byla vysoko" za poslední díl trilogie sestávající dále...
Book Chapter
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 18, 23. 4., s. 23
Annotation: Rozhovor s básníkem a meteorologem R. Szpukem, který dlouhodobě žije na Šumavě.
Article
3
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 52-53
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 53).
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 135, prosinec, s. 3-7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
5
online
In: Čítárny [online]. -- 20. 5. 2016
Annotation: Ukázka uvozena nakladatelskou anotací; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 10. 2006
Annotation: Rozhovor s básníkem R. Szpukem o sbírce básní "Rozervy" a Skupině XXVI; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 10, 17. 12., s. 62-65
Annotation: Rozhovor o poezii R. Szpuka; mj. též o meteorologii. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Roman Szpuk" (s. 65).
Article
8
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 15, 2005/2006, č. 1, 29. 9. 2005, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 280, 1. 12., příl. Salon, č. 445, s. 1, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 8, 22. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 173-177
Annotation: Esej o náboženské poezii M. Dolistové; s medailonem básnířky a výborem z jejích básní (s. 178-184).
Article
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- Roč. 2, 1997, č. 1, zima, s. 29-30
Annotation: Zamyšlení nad šumavskou přírodou a lidmi, kteří tam žijí; připojeny básně Franty Klišíka.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 6, červen, s. 2
Annotation: Medailon; připojena ukázka veršů L. Vinše (s. 3).
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 317-321
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tancem pádu. -- s. 102-105
Annotation: Autorský doslov.
Book Chapter
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 10, prosinec, s. 523-528
Annotation: Datováno Meteorologická stanice Chráňov, prosinec 2001.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 10, červen 1993, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 34, s. 19
Annotation: Poznámka; u ukázky z přeložených básní na s. 18.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 3, listopad 1992, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article