By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 39, 1953, č. 7, září, s. 313-215
Annotation: Studie u příležitostí výročí tří ruských autorů sleduje především jejich vliv na české spisovatele a teoretiky.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 10, s. 49
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 212-221
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 3/4, listopad/prosinec 90, s. 111-118
Annotation: Rozbor.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 180-182
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího též statě českých autorů: Hrzalová Hana, Pytlík Radko, Vlašín Štěpán a Blahynka Milan.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 4, prosinec 1981, s. 152-157
Annotation: Metodická stať.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 3, s. 206-218
Annotation: S tabulkou definic aforismu ve světových encyklopediích a s tabulkou charakteristických vlastností různých typů průpovědi.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 508-511
Annotation: O období od let dvacátých do let padesátých; referát přednesený na konferenci pořádané Literárněvědným ústavem SAV ve spolupráci s Ústavem...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 5, s. 416-428
Annotation: S návrhem klasifikace literárněvědných termínů uspořádaných podle jejich jednotlivých typů.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 4, 24. 1., s. 17
Annotation: Přehled literárněvědných sborníků Ústavu světové literatury Akademie věd SSSR (1972); se zaměřením na bohemika.
Article
12
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 10, 1965, č. 1, leden, s. 56-58
Annotation: Recenze.
Article
13
14
15
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 13, 1968, č. 2, březen, s. 135-136
Annotation: Medailon.
Article
16
17
18
19
20