By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 2 (77), 1954, č. 2, listopad, s. 237-259
Annotation: Autor představuje sbírku bajek Quadripartitus, její vznik zařazuje na základě vlastního bádání do druhé poloviny 14. století. Shrnuje dosavadní...
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550x. -- Roč. 81 (6), 1958, č. 1, červen, s. 69-79; č. 2, listopad, s. 179-193
Annotation: Studie o literatuře a vzdělanosti doby Karla IV. s úryvky dobových děl. Autor předkládá teorii, že autorem Quadripartitu je Mistr Řehoř.
Article
3
by Tříška, Josef, 1922-2005 jk01140305{{{}}}}
Published Litomyšl : Město Litomyšl : Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2002.
Annotation: S autorovým úvodem Hlavní proudy (s. 9-10) a s oddíly: Období gotiky a její doznívání (s kapitolami: Žánry a regiony, středověká rétorika,...
Book
4
5
6
In: Pověsti od kladského pomezí a dvou Orlic. -- S. 3
Annotation: Se stručnými úvody k jednotlivým oddílům: Kalendář a lidová vzdělanost, Náboženské pověsti, Místní pověsti, Lidé, Život a smrt, Démonologie;...
Book Chapter
7
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 28, 1991, s. 169-182
Annotation: Rukopisné a výkladové dodatky k středověkým žánrům a oborům: legendy a rétorika, lyrika vysokého stylu, exempla, literatura nedostatku a okraje.
Article
9
In: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Filologické studie. Literatura a výchova slovesným uměním. -- Sv. 12, 1984, s. 71-85
Annotation: S kapitolkami: Druhy symboliky, Symbolika barev, Duchovní symbolika a rámec, Labyrint, Temno, Slzy, Genera symbolorum - Druhy symbolů, Colores naturales...
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 22, 1990, č. 25, 20. 6., s. 10
Annotation: Rozhovor s autorem knihy Předhusitské bajky, která právě vychází.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 1, leden, s. 44
Annotation: K 200. výročí prvého vydání.
Article
13
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 6, červen, s. 365-371
Annotation: O bajce z období 1348-1409 jako žánru určeném mládeži.
Article
15
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 3, březen, s. 181-183
Annotation: Stať o přejímání a analogiích romantických obrazů ze středověké poezie do literárního obrazu máje v 19. století; Erben Karel Jaromír, Kytice;...
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 10, prosinec, s. 622-626
Annotation: Historický přehled vývoje žánrů; se slovníčkem fabulistických typů a moralit a závěrečným rozborem sbírky bajek: Kapek Miroslav, Hříšná...
Article
18
In: Sborník Národního muzea. Řada C - Literární historie. -- Roč. 28, 1983, č. 1, s. 1-34
Annotation: Soubor kratších studií (s. 1-18) a otištění dvou textů: Wenceslaus de Krumlow, Tractatus vel sermo de ecclesia (s. 19-29) a Wenceslaus de Krzizanow,...
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 7, září, s. 430-433
Annotation: O pozvání k studiu, řeči k mládeži a diktáminech - s ukázkami textů z literatury 13.-15. století.
Article