By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 11, listopad, s. 26-28; č. 12, prosinec, s. 30-32
Annotation: Rozhovor o přednášce Čeští dynastičtí světci - sv. Václav a sv. Ludmila, kterou D. Třeštík pronesl na mezinárodní konferenci o kultu svatých...
Article
2
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 1, leden, s. 30-32
Annotation: Závěrečná část rozhovoru o přednášce Čeští dynastičtí světci - sv. Václav a sv. Ludmila, kterou D. Třeštík pronesl na mezinárodní...
Article
3
by Třeštík, Dušan, 1933-2007 jk01140288{{{}}}}
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
Annotation: Soubor esejů-fejetonů navazující na autorovu knihu Mysliti dějiny (1999) a esej Dějiny ve věku nejistot (2003); většina textů byla publikována...
Book
4
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 22, 15. 11., s. 8-9
Annotation: Text úvahy, pronesené D. Třeštíkem při křtu knihy M. Horáčka 13. října v pražské kavárně Parnas.
Article
5
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 300-314
Annotation: Odpověď na kritiku svého textu, otištěnou ve stejném čísle (J. Šulc, J. Kypta, J. Jiřík, Kritické poznámky k "Mýtům kmene Čechů" Dušana...
Article
6
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 107-113
Annotation: Příspěvek do diskuse.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 197, 24. 8., příl. Salon, č. 482, s. 1, 4
Annotation: Esej.
Article
8
9
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 97, 1999, č. 4, s. 689-725
Annotation: Studie.
Article
10
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 79, 3. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor o výuce dějepisu na českých školách.
Article
11
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 6, červen, s. 31-33
Annotation: Úvaha o českém pojetí národních dějin.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 17, 24. 4., s. 52-54
Annotation: Rozhovor.
Article
13
14
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 2, 14. 1., s. 7
Annotation: Haman Aleš; polemika s jeho článkem (T, č. 1).
Article
17
18
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 36, 1988, č. 2, duben, s. 238-247
Annotation: Václav; kritický rozbor.
Article
19
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. Problémy dějin historiografie. -- Sv. 2, sv. 21, sv. 1, 1981, s. 45-85
Annotation: Studie reagující na sérii článků: Fiala Z. (znovu otvírající problematiku datace Kristiána) srovnávací analýzou textů: Kristiánova legenda...
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 107, 1984, č. 2, s. 85-89
Annotation: Laurentius; polemicky k vývodům: Veselský Jiří (s. 77-84).
Article