By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 104, 31. 5. - 2. 6., příl. Ego!, roč. 5, č. 22, s. 9
Ego!. -- 31. 5. 2019
Annotation: Rozhovor s E. Taberym o čtenářství.
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 2.-8. 3., s. 3
Annotation: Autor ve svém úvodníku připomíná osobnost T. G. Masaryka v souvislosti s jeho vystoupeními v rámci sporů o rukopisy proti pravosti Rukopisu královédvorského...
Article
3
In: Slon na Zemplíně. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (s. [237]).
Book Chapter
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 8. 2017
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Paseka; s úvodní poznámkou.
Article
5
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 18.-24. 7., s. 19
Annotation: Recenze; s mezititulky S úsměvem a cigaretou, Sanitář, škůdce a prezidentův muž, Hlavně ne o sobě.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 12, 20.-26. 3., s. 2
Annotation: Medailon k 70. výročí úmrtí.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 14.-20. 3., s. 2
Annotation: Recenze s mezititulky V Churchillových stopách, Ani čárce, Brutální Zdeněk.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 4.-10. 4., s. 2
Annotation: Medailonek k 65. výročí úmrtí 10. 4.
Article
10
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 31, 31. 7.-6. 8., s. 2
Annotation: Politický komentář ve světle osmdesátin L. Vaculíka.
Article
12
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 88-89
Annotation: Politologická úvaha.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11.-3. 12., s. 22
Annotation: Recenze; s mezititulky Pozor na kosmopolitismus, Nebuďme suchaři, Závody cenzorů, A co Otakar Vávra?
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 51, 18.-26. 12., s. 2
Annotation: Medailon v rubrice Ve hvězdách.
Article
15
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 52, 27. 12.-1. 1. 2007, s. 2
Annotation: Fejeton o fenoménu "čtenářství" a neustávající dominaci knih.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 52, 27. 12.-1. 1. 2007, s. 20
Annotation: Recenze několika historických projektů nakladatelství Paseka.
Article
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 14, 31. 3.-6. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 21, 19.-25. 5., s. 5
Annotation: O zálibě básníka - sběru německých náhrobních nápisů v Sudetech; částečně jako biografický rozhovor s R.F.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1.-7. 9., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí P. Tigrida; v rubrice Ve hvězdách.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 25, 15.-21. 6., s. 48
Annotation: Recenze.
Article