By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 12, 2015, č. 23, s. 203-207
Annotation: Recenze.
Article
2
by Tancer, Jozef, 1975-
Published Bratislava : Kalligram, 2013.
Annotation: Monografie představuje literárněvědný a kulturněhistorický příspěvek na téma literárního obrazu města Bratislavy; analyzuje cestopisnou,...
Book
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 263-275
Annotation: Studie o způsobu prezentace Bratislavy v etnograficko-literárním časopise "Kolumbus na Slovensku", který vydával rakouský spisovatel L. W. Rochowanski....
Article
4
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 876-881
Česká literatura v síti [online]. -- 6. 5. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 908.
Article
5
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 147-[166]
Annotation: Anketa k diskusi o kritériích hodnocení a celkovém smyslu humanitních a společenských věd.
Article
6
Other Authors: '; ...Tancer, Jozef, 1975- jo2013763736...
Annotation: Monografie je výsledkem několikaleté výzkumné práce v rámci projektu "Slovenčina v kontexte viacjazyčných společenstiev na Slovensku", který...
Book
7
Published [Wien] : Praesens Verlag, 2019.
Other Authors: '; ...Tancer, Jozef, 1975- jo2013763736...
Annotation: Sborník vycházející ze stejnojmenné konference obsahuje studie spjaté tématem kulturní komunikace a kulturního oběhu v Habsburské říši; se...
Book