By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 280-289
Annotation: Referát z konference.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 82-94
Annotation: Edice korespondence L. Zuka-Skarszewského K. Havlíčku Borovskému s úvodním komentářem.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 295-297
Annotation: Polemika s recenzí níže zmíněné knihy.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 3, s. 434-438
Annotation: Profil časopisu.
Article
5
by Tarajło-Lipowska, Zofia mzk2003173955{{{}}}}
Published Wroclaw : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010.
Annotation: Dějiny české literatury, s úvodem (s. 5-11) a s oddíly: Pismiennictwo sredniowieczne; Renesans i humanizm w pismiennictwie czeskim; Okres baroku w...
Book
6
In: Towarzystwo opieki nad zwierzętami. -- S. 157-158
Annotation: Vysvětlivky překladatelky objasňující polskému čtenáři některé české reálie zmíněné v knize; s jejím doslovem.
Book Chapter
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 58, 1989, č. 4, s. 381-391
Annotation: Otištění 12 dopisů z let 1883-1903, které napsali Gebauerovi Aleksander Brückner, Jan Bystroń, Antoni Kalina, Lucjan Malinowski, Władysław Nehring,...
Article
8
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 2 (7), 2014, č. [9], září, s. 16-17
Annotation: O historii bohemistiky na vratislavské univerzitě a o zdejších sbírkách českých knih v různých historických dobách.
Article
9
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2010, č. 7, s. 71-[85]
Annotation: Studie o procesu psaní literárněhistorické syntéze "Historia literatury czeskiej" Z. Tarajło-Lipowské. Autorka upozorňuje mj. na otázky vymezení...
Article
10
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2013, č. 12, s. 265-268
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2013, č. 12, s. 153-[162]
Annotation: Studie o literární tvorbě H. z Wiśniowskich Zapové, ve které spisovatelka charakterizuje krajinu svého dětství (Halič a západní Ukrajina)....
Article
12
In: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. -- ISBN 978-80-7308-958-0. -- S. 79-84
Annotation: Studie věnující se ohlasu aktivit K. H. Borovského zejména v haličském tisku.
Book Chapter
13
by Tarajło-Lipowska, Zofia mzk2003173955{{{}}}}
Published Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
Annotation: Monografie polské badatelky, s kapitolami: Wstęp; Czeskie odrodzenie narodowe jako model kultury (Dyskusje nad "prawdziwym charakterem" czeskiego odrodzenia,...
Book
14
by Królak, Joanna, Tarajło-Lipowska, Zofia mzk2003173955{{{}}}}
Published Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki, 1998.
Annotation: Sborník ze stejnojmenného sympozia, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 9, 15. 11., s. 8-14
Annotation: Přetisk diskuse vedené v rámci níže zmíněné konference pořádané u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena.
Article