By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: K [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], marec, s. 120-127
Annotation: Úryvek ze vzpomínek; připojen komentář k jejich obsahu i autorskému gestu.
Article
2
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 62-65
Annotation: Próza; připojena je fot.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 30, 28. 7., s. 6
Annotation: Vzpomínka na V. Nezvala.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 30-33
Annotation: Rozhovor převzatý ze samizdatového časopisu Obsah (vyšlo 1986), s původní ediční poznámkou L. Procházkové.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 36-37
Annotation: Úrykvy z korespondence z let 1968-1988.
Article
6
by Tatarka, Dominik, 1913-1989 jn19990008429{{{}}}}
Published Bratislava : Literárne informačné centrum, 2000.
Annotation: Přepis 20 audiokazet rozhovorů české spisovatelky E. Š. s D. T. (majících suplovat Tatarkovy paměti), vedených od listopadu 1985 do podzimu 1986...
Book
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 105, 6. 5., příl. Salon, č. 115, s. 1 a 3
Annotation: Úryvek z textu Neslovný príbeh (ze začátku 80. let).
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 4, duben, s. 82-83
Annotation: Konfese.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 49, 5. 12., s. 1 a 3
Annotation: Interview s D. T. o potřebách české a slovenské literatury, o Sartrových názorech zvlášte na román a o poznávací funkci literatury ve společnosti.
Article
10
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 4, 1969, č. 1, 8. 1., s. 28-29
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 4, s. 22-31
Annotation: Rozhovor o životě a tvorbě D. T.; též o vztazích čs.-slovenských, o slovenské avantgardě, o jeho vztahu k Francii a o funkci básníka.
Article
12
by Tatarka, Dominik, 1913-1989 jn19990008429{{{}}}}
Published Bratislava : Nadácia Milana Šimečku v Nadácii Médiá, 1996.
Annotation: Výběr z Tatarkových esejů, článků, rozhovorů a odpovědí na anketní otázky z let 1940-1986, volně navazující na knihu Proti démonom (1968);...
Book
13
In: Slovenské rozhľady. -- ISSN 1211-0116. -- Roč. 2, 1995, č. 4, s. 284-288
Annotation: Dopis adresovaný Nadě Köhlerové, matce Dominiky z knihy Sám proti noci (Kolín nad Rýnem 1984, Praha 1991).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 38, 8. 9., s. 8
Annotation: O politických aspektech činnosti organizace.
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 29, 1949, č. 200, 26. 8., s. 3
Annotation: Úryvek prózy z knihy Farská republika.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 160, 11. 7., s. [6].
Annotation: Povídka.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [1]/[2], leden/únor, s. [43]-[55]
Annotation: Rozhovor L. Procházkové s D. Tatarkou.
Article
18
In: Fragment [samizdat]. -- R. 1987, č. 2, s. [2]-[38]
Annotation: 1. část autobiografie.
Article
19
In: Fragment [samizdat]. -- R. 1987, č. 3, s. [2]-[50]
Annotation: 2. část autobiografie; připojena je bibliografie a biografická poznámka.
Article
20
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 2-5
Annotation: Povídka z knihy "Ludia a skutky", která se v roce 1955 nedostala do distribuce.
Article