By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 2-5
Annotation: Tři otištěné básně jsou doplněny informací o knize a autorovi.
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 26-27
Annotation: Ukázka ze sbírky J. Taufera je uvedena poznámkou ke knize.
Article
3
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 46, 14. 11., s. 6
Annotation: Článek k úmrtí Antonína Zápotockého.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 101-105
Annotation: Projev při příležitosti úmrtí Vlastimila Borka.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 806-809
Annotation: Projev o Konstantinu Bieblovi u příležitosti otevření muzea K. Biebla ve Slavětíně.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 159, 5. 7., s. [3]
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1786-1792
Annotation: Projev k poctě Konstantina Biebla přednesený na pohřbu 19. 11. 1951.
Article
9
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 20, 18. 5., s. [4]
Annotation: Úryvek ze studie o S. K. Neumannovi.
Article
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 23, 6. 6., s. [5]
Annotation: Anotace knihy.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 45, 7. 11., s. [8]
Annotation: Úryvek z Tauferovy poemy je uveden anotací.
Article
12
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 25, 16. 6., s. [1]
Annotation: Ukázky se sbírky jsou doplněny její anotací.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 26, 27. 6., s. 11
Annotation: Úryvek ze studie o S. K. Neumannovi k výročí 10 let od jeho úmrtí.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 245, 8. 10., s. 3
Annotation: Úryvek z knihy veršů Jiřího Taufera Kdo nám zastiňuje blankyt...? Verše doprovodily výstavu protiválečných plakátů v NDR.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 7/8, s. 570-577
Annotation: Recenze a tematický rozbor Zpěvu míru Vítězslava Nezvala.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 8, 21. 2., s. 16-17
Annotation: Polemický článek o obecném poslání kritické činnosti. Reakce na kritiku inscenace Mozartovy "Kouzelné flétny" Mirka Očadlíka (Tvorba 22, 1957,...
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 2, 10. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 5, 8. 3., s. 3-4
Annotation: Proneseno na slavnostním večeru k 100. výročí úmrtí N. V. Gogola v Domě umělců v Praze; s úvodní redakční poznámkou o večeru a jeho účastnících.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 116-126
Annotation: Studie o díle S. K. Neumanna, zejména na přírodní a politické motivy.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 11-17
Annotation: Studie o přínosu V. Nezvala české poezii, autor jej řadí z nejvýraznějším osobnostem moderního básnictví vedle Pabla Nerudy, Luise Aragona...
Article