By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 1, 1953, s. [11]
Annotation: Úryvek z dopisu, v němž Teige nepřímo předpovídá svojí vlastní smrt a v němž hovoří o své chystané knize jako o té pravděpodobně poslední.
Article
2
by Teige, Karel, 1900-1951 jk01132144{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2004.
Annotation: S kapitolami: Od romantismu k dadaismu (s. 7-68); Dada (s. 69-91); Slova, slova, slova (s. 92-122); O dadaistech (s. 123-156); Surréalistická revoluce...
Book
3
by Teige, Karel, 1900-1951 jk01132144{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2004.
Annotation: S kapitolami: Svět, který se směje (s. 7-30); Hyperdada (s. 31-50); S clowny a komedianty (s. 51-89); s autorovým Doslovem (s. 90-91).
Book
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 39, 26. 9., s. 14
Annotation: Výbor z dosud nepublikovaných dopisů Teiga J. Seifertovi z let 1922-24.
Article
5
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 63-73
Annotation: Korespondence z let 1922-1929; s úvodní poznámkou R. D.; mj. o: Devětsil.
Article
6
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1992, č. 1, s. 3-12
Annotation: Kubišta Bohumil; zkrácená verze studie otištěné v časopisu Kvart 5, 1949, č. 6.
Article
7
8
In: Jarmark umění. -- R. 1992, č. 3/4, listopad, s. 1-8
Annotation: Prosloveno v rámci přednášek Společnosti F. X. Šaldy v Městské knihovně v Praze 16. 4. 1947. - S ediční poznámkou (s. 8-9) otiskující protestní...
Article
9
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 2, 1990, č. 2, s. 89-90
Annotation: Z rukopisných fragmentů Fenomenologie moderního umění, 1947-49.
Article
10
by Teige, Karel, 1900-1951 jk01132144{{{}}}}
Published Praha : Filmový ústav, 1967.
Annotation: Výbor ze statí: K. T. Film, Estetika filmu a kinografie, Filmové grotesky, Chaplin, Večer fotogenie, O českém filmu, Kinografie, Obroda filmového...
Book
11
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 7, 1931/1932, s. 20
Annotation: Typografie.
Article
12
In: Kmen. -- Roč. 4, 1920/1921, s. 569-571
Annotation: Programový článek o skupině Devětsil.
Article
13
In: Almanach Kmene 1932/33. -- R. 1932, s. 7-9
Annotation: Článek k vydání dalšího svazku: Almanach Kmene. Jako radostnou skutečnost hodnotí stoupající odbyt umělecky hodnotných knih.
Article
14
In: Česká Thalia. -- Roč. 4, 1890, č. 8, 10. 3., s. 89-90; č. 9, 15. 9., s. 101
Annotation: O melodramatické hudbě, kterou k tragédii od: Vrchlický J., složil Zdeněk Fibich. O melodramatu jako umělecké formě a o jeho pěstitelích. (Autor...
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 273, 23. 11., s. 6
Annotation: Článek o překládání poezie.
Article
16
In: Levá fronta. -- Roč. 1, 1930/1931, č. 1, s. 4; č. 2, s. 3-4; č. 3, s. 4-5, 5. 11.-4. 12. 1930
Annotation: O důvodech proč není rozumné užívat dvou abeced, miniskulí a majuskulí, dvou naprosto rozdílných druhů písma, dvou rozmanitých epoch a dvou...
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 25, 1990, č. 10, s. 3-5
Annotation: K výstavě surrealistů; text z r. 1935, dosud knižně ani časopisecky nepublikován.
Article
18
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 6, 1963/1964, č. 24, léto 1964, s. 383-403
Annotation: Přetisk první kapitoly polemické studie (Praha, květen 1938). S redakčními poznámkami.
Article
19
In: ReD. -- Roč. 2, 1928/1929, s. 135-136
Annotation: O zaniklém sborníku M. a novém měsíčníku: Studio.
Article
20
In: Doba. -- Roč. 1, 1934/1935, č. 19/20, 6. 11. 1935, s. 271-275
Annotation: O dosavadní historii surrealistického hnutí francouzského, i českého poetismu a surrealismu, předchůdci a současníci. Sborníky: Surrealismus...
Article