By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 74-79
Annotation: Studie o literárním díle J. V. Plevy a soudobé dětské literatuře
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 187-196
Annotation: Studie k 70. narozeninám Marie Majerové o její tvorbě pro děti a mládež, zdůrazňující výchovný a sociální aspekt jejího díla.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 9, s. 1398-1403
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 153
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 5, 31. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o vzpomínkovém večeru 23. 1. s přednáškou O. Králíka a vzpomínkovou reminiscencí herce J. Beka na filmování Anny proletářky.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 63-67
Annotation: Studie o žánru lidové pohádky a pohádkách tvorbě F. Hrubína ovlivněných jeho básnickou tvorbou.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 7, červenec, s. 334-336
Annotation: Polemická reakce F. Tenčíka na kritiku sbírky K. J. Erbena v redakční přípravě F. Tenčíka z pera Z. Eise (Nový život č. 5/1954).
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 8, srpen, s. 352-354
Annotation: Článek o literární tvorbě F. Hrubína pro děti.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 10, s. 1084-1086
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 10, říjen, s. 466
Annotation: Referát.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 6, červen, s. 255
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 37, 1987, č. 2, únor, s. 26-31
Annotation: Přetisk stati ze sborníku Umění dětem (Albatros 1972).
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 4, duben, s. 239-245
Annotation: Rozbor obsahových a morfologických znaků díla J.V.P. a o jejich funkčnosti.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 8, říjen, s. 494-498
Annotation: O otázkách literárněvědné a publicistické práce.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 9, listopad, s. 596-602
Annotation: Referát.
Article
16
17
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 4, duben, s. 261
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 7, září, s. 456-457
Annotation: Vzpomínky na svou spolupráci se ZM.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 271-274
Annotation: Recenze; též recenze sborníku Dieťa, literatúra, autor.
Article