By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 67, 2012, č. 4, srpen, s. 128
Annotation: Zpráva se shrnutím statistických údajů z průzkumu, který v r. 2010 uskutečnily Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Article
2
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 67, 2012, č. 5, říjen, s. 160
Annotation: Recenze třetího vydání.
Article
3
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 67, 2012, č. 5, říjen, s. 160
Annotation: Recenze stejnojmenné příručky, která je zdarma přístupná na www.svkos.cz.
Article
4
5
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 83, 1998, č. 7, 18. 2., s. 3
Annotation: Recenze; I. Novák psal pod pseudonymem MUDr. Řepák sloupky do Mladého světa.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 194-195
Annotation: Recenze časopisu vydávaného nakladatelským domem Orbis v Praze.
Article
7
8
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 2, s. 103-104
Annotation: Článek; zejm. o níže zmíněné příručce.
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 25, 21. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 22, 11. 6., s. 3
Annotation: Článek o aktivitách KPKK; letos vydává 2. svazek ročenky, jež obsahuje základní životopisné údaje 14 osobností české literatury, doplněné...
Article
13
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 8, 1999, č. 17, 26. 4., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 5, s. 197-198
Annotation: Recenze.
Article
15
16
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 5, s. 189
Annotation: Poznámka k vydání nového čtvrtletního zpravodaje pro uměleckou knižní vazbu a související obory; kontakt: Prágr Vítězslav, Ing., Střední...
Article
18
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 1, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 3, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 9, 2000, č. 17, 25. 4., s. 12
Annotation: Recenze.
Article