By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 3, říjen 1988, s. 11
Annotation: Úryvek ze stati F. Tetauera o E. Eugene O'Neillovi, zařazený u příležitosti výročí jeho narození a soustředící se zejména na vliv rodiny...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 47, 20. 11., s. 6
Annotation: Medailon k padesátinám divadelního ředitele a dramatika.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 837-839
Annotation: Osobní vzpomínka na lit. teoretika Václava Tille.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 18, 2. 5., s. 6
Annotation: Referát o dvou inscenacích původních českých her v provedení 7. skupiny Vesnického divadla.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 17, 24. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tribuna. -- Roč. 6, 1924, č. 267, 14. 11., s. 1-2
Annotation: O duchu moderní anglické literatury a její tradici.
Article
7
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 273-276
Annotation: Autor se zamýšlí nad politickými názory G. B. Shawa.
Article
8
In: Studentský časopis. -- Roč. 20, 1940/1941, č. 6/7, 10. 3. 1941, s. 171-172
Annotation: Příspěvek do ankety k 20. výročí SČ.
Article
9
In: Tvorba. -- Roč. 1, 1925/1926, s. 64
Annotation: K založení Tvorby někdejšími spolupracovníky časopisu Kritika věnován epigram.
Article
10
11
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 9, září, s. 840-848
Annotation: Ukázka (tj. pátá scéna) z divadelní hry "Zápas draků".
Article
12
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 10, říjen, s. 977-981
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 1, leden, s. 76-77
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 10, říjen, s. 897-902
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 3, 1952, č. 11, listopad, s. 1051-1054
Annotation: Medailon A. Letenské.
Article
16
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 4, duben, s. 391-395
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- Roč. 39, 1931, č. 533, 24. 10., s. 9
Annotation: S. K. Neumann: Vzpomínky. Spisy S. K. Neumanna, sv. 7. Praha, Borový 1931.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 154, 5. 7., s. 5
Annotation: Povídka.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 2, 1946, č. 167, 23. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article