By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 70, 26. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 3, 20. 3., s. 49-50
Annotation: Stať interpretuje K. Čapka jako vojáka na literárním poli. Mezi jeho nevýznamnější díla řadí Válku s mloky, Bílou nemoc a Matku.
Article
3
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 4, 15. 4., s. 66-68
Annotation: Článek komentuje sedm karikatur českých spisovatelů, které nakreslil F. Bidlo.
Article
4
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 5, 20. 5., s. 84-86
Annotation: Článek se věnuje karikaturám českých spisovatelů od F. Bidla.
Article
5
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 6, 20. 6., s. 101-103
Annotation: Článek o autokarikaturách Josefa Čapka.
Article
6
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 7, 15. 7., s. 126-128
Annotation: Výběr anekdot ze života Josefa Čapka.
Article
7
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 8, 20. 8., s. 150-151
Annotation: Článek o karikatuře V. Rabase k narození dcery J. Čapka a bleskové Čapkově odpovědi.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 52, 4. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 32, 7. 2., s. 5
Annotation: Medailon u příležitosti několika reedic autorových románů.
Article
10
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 25, 1983, č. 17, 19. 4., s. 9
Annotation: Rozhovor se sběratelem Haškových karikatur.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 22, 1966, č. 37, 12. 2., s. 3
Annotation: Anekdotické vzpomínky.
Article
12
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 21, 1989, č. 13, 24. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor o soukromé knihovně V. T.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 6, 8. 1., s. 16
Annotation: Soubor anekdot.
Article
14
In: Domov. -- R. 1976, č. 5, květen, s. 10-12
Annotation: Rozhovor o knihovně v bytě.
Article
15
In: Magazín Haló soboty. -- R. 1972, příl. Zima s Haló sobotou, s. 13
Annotation: Anekdoty.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 285, 30. 11., příl. Náš domov, č. 48, s. 9
Annotation: Humorné vyprávění o J. Nerudovi, J. Vrchlickém, O. Březinovi a P. Bezručovi.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 40, 16. 2., příl. Náš domov, č. 7, s. 9, 11
Annotation: Humorné vyprávění o K. Čapkovi, A. Fuchsovi, J. Mařánkovi, J. V. Sedlákovi, F. Rachlíkovi aj.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 52, 2. 3., příl. Náš domov, č. 9, s. 9
Annotation: Humorné vyprávění, mj. o J. Haškovi, K. Čapkovi, F. Langerovi a A. Lauermannové.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 58, 9. 3., příl. Náš domov, č. 10, s. 9
Annotation: Humorné příhody, mj. ze života E. Krásnohorské, B. Benešové a R. Svobodové.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 308, 28. 12., příl. Náš domov, č. 52, s. 9
Annotation: Humorné vyprávění o E. E. Kischovi, E. A. Longenovi a J. Haškovi.
Article