By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [177]-179
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 3. 2020
Annotation: Portrét A. Nováka u příležitosti 140. výročí jeho narození.
Article
3
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 9, 2003/2004, č. 2, únor 2004, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 7, 6. 4., s. 7
Annotation: Úvaha nad Peroutkovým vztahem k literatuře.
Article
6
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 7, 2001/2002, č. 1, 12. 11. 2001, s. 18
Annotation: Recenze česko-polského výboru z básní.
Article
8
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 65, 2016, č. 1, s. 49-58
Annotation: Studie se zabývá knižní trilogií F. Směji o slezské vesnici (Kalný proud, Škoda té země, Obžaloba).
Article
9
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 1/2, s. 120-121
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 226-231
Annotation: Článek ke 100. výročí vydání "Almanachu na rok 1914".
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 418-428
Annotation: Studie, opírající se především o archivní prameny i o publikované texty programové povahy, zkoumá místo básníka Otakara Theera v rámci tzv....
Article
12
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 27, s. 32-38
Annotation: Studie se věnuje vybraným aspektům kritiky A. Nováka v letech desátých 20. století. Autor se soustřeďuje na otázku historické perspektivy v...
Article
13
In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. -- ISBN 978-80-88278-34-4. -- S. 27-39
Annotation: Studie se zabývá vlasteneckou českou poezií vycházející v prvních letech po konci 1. světové války a její kritickou recepcí, mimo to též...
Book Chapter
14
In: Týnecké listy. -- Roč. 29, 2019, č. 5, květen, s. 35
Annotation: Recenze na výbor poezie O. Theera "Vysoko nad městem".
Article
15
In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. -- ISBN 978-80-88278-45-0. -- S. 63-79
Annotation: Studie o dobové rozpravě kolem pojmu "literární impresionismus".
Book Chapter
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 123-126
Annotation: Studie se zabývá rozborem básní "Mé Čechy" O. Theera jako reakcí na první světovou válku. Autor se soustřeďuje na ukázání, že takové vnímání...
Article
18
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 30, s. [177]-179
Annotation: Recenze.
Article
20
by Tichý, Martin, 1976- ola2003193901{{{}}}}
Published Opava : Slezská univerzita, 2009.
Annotation: Monografie vycházející z textu disertační práce, podané v roce 2008 na Ústavu české literatury a knihovnicví FF MU (pro knižní vydání výrazně...
Book