By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 128-135
Annotation: Studie tematizuje vztah příběhu a nevědění a interpretuje román J. Bernlefa "Vyhasínání mozku Martina Kleina" (1984) poskytující vhled do mysli...
Book Chapter
2
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 125
Annotation: Ediční a bio-bibliografická poznámka u otištěných ukázek (s. 97-125) z nevydaného deníku Z. Kožmína Bubáčci (Naddeníky 1998-2002).
Article
3
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2005, č. 10, s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 1, 13. 1., s. 30
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 3, 7. 3., s. 36
Annotation: Poznámka k otisku úryvků z deníku Z. Kožmína (texty vznikly v rozmezí let 1998 - 2002).
Article
6
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 12, květen, s. 51-54
Annotation: Studie.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 5, květen, s. 27-29
Annotation: Rozbor románu; zakončeno biografickou poznámkou o autorovi stati.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 5, 6. 5., s. 57, 59
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 112-115
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 51, 15. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2008, č. 16/17, prosinec, s. 179-182
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 98-100
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 47, 19. 11., s. 11
Annotation: Vzpomínka na Zd. Kožmína.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 378-381
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 164-166
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 2, 2015, č. 4, prosinec, s. 33
Annotation: Poznámky k otisku fotografií maleb Z. Kožmína.
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 18-25
Annotation: Studie probírá hermeneutickou koncepci literárního prostoru a nabízí analýzu prostorového předporozumění, ukotvenou jednak existenciálně (J....
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 21, 2011, č. 43, s. 66-70
Annotation: Příspěvek k polemice o teorii fikčních světů L. Doležela, vyvolané článkem T. Koblížka v č. 39/2009.
Article
19
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2009, č. 18, srpen, s. 199-201
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 8, 5. 10., s. 50
Annotation: Recenze.
Article