By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 23-24
Annotation: Recenze sborníku příspěvků ze semináře, usp. Ústav kultury pro mládež při Pedagogické fakultě MU.
Article
2
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 44, 22. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o diskusním setkání na Pedagogické fakultě v Brně dne 9. 2. 1994 (na téma Nad čítankami našich dětí).
Article
3
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 14, 18. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 22, 27. 1., s. 6
Annotation: Recenze sborníku věnovaného: Skácel Jan.
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 237, 12. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 249, 26. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 244, 20. 10., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 117, 19. 5., s. 5
Annotation: Mahen Jiří; recenze.
Article
9
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 97, 24. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 90, 15. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 30, 5. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 42, 19. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 37, 13. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 146, 23. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 219, 17. 9., s. 5
Annotation: Recenze 31. čísla časopisu vydaného: Společnost bratří Čapků.
Article
18
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 229, 29. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 276, 24. 11., s. 5
Annotation: Recenze též textů: Janatka Jiří: Návštěva v Dumdivu, Brno, Petrov, 1992.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 18, 2. 5., s. 6
Annotation: Recenze; též recenze románu Kesslerová Jiřina Prázdniny v pekle (román pro dívky).
Article