By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 11. 2005
Annotation: Rozhovor s K. Toškovou o časopise Pandora a situaci literárních periodik; připojena anotace aktuálního 11. čísla.
Article
2
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 238-240
Annotation: Článek představující činnost sdružení.
Article
3
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2003, č. 8, s. 32-34
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2005, č. 11, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2002, č. 21, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 6-7
Annotation: Studie; v úvodu obecná charakteristika žánru mikoropovídky a autorů, v jejichž tvorbě se mikropovídka objevuje.
Article
7
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2007, č. 14, červenec, s. 182-191
Annotation: Studie; v Pandoře č. 15/2007 je otištěna polemika D. Chatrného s touto statí.
Article
8
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 25, 2012, č. 6, 22. 3., s. 5
Annotation: Referát o výstavě, která prezentovala dosavadní produkci Revue K a zejména všechna vydaná čísla. Tato výtvarná a literární exilová revue...
Article
9
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2009, č. 19, prosinec, s. 164-167
Annotation: Portrét nakladatelství doplněný přehledem vydaných titulů.
Article
10
In: Wagon. -- R. 2007, č. 3/4, s. 553-557
Annotation: Rozhovor o revue Pandora s šéfredaktorkou K. Toškovou, mj. též k literárním cenám.
Article
11
In: Wagon. -- R. 2007, č. 3/4, s. 26-32
Annotation: Přehledová studie; s kapitolami Šedesátá; Normalizační; Devadesátá; Současnost.
Article
12
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2010. -- s. 6
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 14. ročníku soutěže; - s kritérii soutěže (s. 7), se seznamem členů poroty (s. 8), s přehledem laureátů...
Book Chapter
13
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2011. -- s. 6
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 15. ročníku soutěže; - s kritérii soutěže (s. 7), se seznamem členů poroty (s. 8), s přehledem laureátů...
Book Chapter
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 37, duben, s. 62-63
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 13, prosinec, s. 176-178
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Usta ad Albim Bohemica. -- ISSN 1213-7618. -- Roč. 8, 2008, č. 3, s. 49-60
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci; s oddíly Vlivy a východiska literárního experimentu; Recepce a intepretace; Metoda...
Article
18
online
In: Usta ad Albim Bohemica. -- ISSN 1213-7618. -- Roč. 8, 2008, č. 1, s. 16-17
Annotation: Článek představující č. 16-17/2008 kulturně-literární revue Pandora; tématem čísla je Všednost.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 1, 15. 1., s. 14-17
Annotation: Úvaha o stavu současné literární produkce, komercionalizaci literatury, její prezentaci v masmédiích, o marketingových strategiích uplatňovaných...
Article
20
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 2008. -- s. 5
Annotation: Předmluva k antologii oceněných prací 12. ročníku soutěže; - s básní Vladimíra Vokolka: [Tak putujeme za svítání...] (s. 3-4, ze sbírky...
Book Chapter