By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 13, 2008, č. 4, s. 16-17
Annotation: Recenze antologie prací studentů Literární akademie.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 2, s. 244-245
Annotation: Recenze opožděného konferenčního sborníku s 11 vybranými teoretickými příspěvky v češtině a polštině.
Article
3
In: O interpretácii umeleckého textu. -- ISBN 978-80-558-0715-7. -- Roč. 2014, č. 27, s. 109-122
Annotation: Úvaha o dětském čtenářství a vlivu, který na něj má masmediální komunikace.
Article
4
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2011, č. 49, s. 15-20
Annotation: Studie o vývoji Čapkovy tvorby pro děti a jeho přínosu této oblasti.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 2, s. 89-93
Annotation: Úvodní část přehledové studie k současné literatuře pro děti a mládež.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 22-24
Annotation: Medailon k 110. výročí narození J. Č.; především o jeho ilustrátorství knih pro děti; mj. s vyjádřeními F. H., F. Hr. o Čapkově tvorbě...
Article
7
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 42, 2010, s. 9-25
Annotation: Studie se věnuje vývoji básnické tvorbě pro děti F. Hrubína.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 3, s. 136-141
Annotation: Soubor recenzních glos ke knihám oceněným v literárních soutěžích či časopisech.
Article
9
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 11, 2006, č. 2, s. 2-11
Annotation: Studie.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 11, s. 404-407
Annotation: Přehled výsledků průzkumu prepubescentního čtenářství, uskutečněného v jihočeském regionu v letech 1992 - 1993.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 35, 1983, č. 11, listopad, s. 375-377
Article
12
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 108, 1983/1984, č. 5, leden 1984, s. 275-279
Article
13
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 10, s. 340-342
Annotation: Úvaha nad výsledky dotazníkových průzkumů pubescentního čtenářství.
Article
15
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 11, 2006, č. 4, s. 2-16
Annotation: Studie.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 5, s. 241-246
Annotation: Přehledová studie, zejm. k níže zmíněným autorům a dílům.
Article
17
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 3 (8), 1998, č. 2, s. 6-9
Annotation: Přehledová stať.
Article
18
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 9, 2004, č. 4, s. 2-9
Annotation: Zkrácený text referátu ze sympozia Rozprava o současné poezii (pojednává zejména o uvedených autorech).
Article
19
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 15, 2010, č. 1/2, s. 31-34
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 8, 2003, č. 4, s. 13-14
Annotation: Recenze.
Article