By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Novinky.cz [online]. -- 20. 3. 2020
Annotation: Povídka, která po publikaci v Salonu vyšla v knize "Miliónový časy : povídky pro Adru"; připojena nepodepsaná průvodní poznámka vysvětlující...
Article
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., příl. kulér, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Článek se věnuje knize "Moc a vzdor" I. Trojanová.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 6. 9., s. 18
Annotation: Úryvek románu.
Article
5
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 2. 8. 2007
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
6
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 7. 8. 2007
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 48, 27. 11., s. 26
Annotation: Úryvek z románu "Neptunova jeskyně"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
10
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 6. 9. 2016
Annotation: Ukázka; připojena anotace.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 16-17
Annotation: Reportáž z knižního veletrhu ve Vídni Buch Wien, kterého se zúčastnili mj. M. Ajvaz, I. Procházková a M. Vopěnka.
Article
12
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 2, 3. 2., příl. kulér, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 27. 4. 2006
Annotation: Rozhovor s M. Tomanem o práci v diplomatických službách v Estonsku, psaní básní a ediční práci; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 4. 5., příl. kulér, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 4. 5., příl. kulér, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 233, 7. 10., s. 9
Annotation: Referát o 2. ročníku festivalu malých nakladatelů, který se konal 3.-5. 10. v Táboře.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor o knižních minitrzích a autorských čteních pořádaných v kavárně V lese a v pražském klubu Cross. Též o vydání knihy Mirka 6 Kroše...
Article
19
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 5, 12. 10., s. 69
Annotation: Úvaha; připojeny výběr Básně a překlady (s. 68 a 70-71) a bio-bibliografická poznámka (s. 71).
Article
20
In: Mých prvních pět životů. -- s. 469-474
Annotation: Doslov ke knize pamětí uspořádané do oddílů: Prolog; 1914-1939 - V Táboře, ve Vídni, ale hlavně v Praze; 1939-1946 - V Londýně; 1946-1950...
Book Chapter