By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 196, 23. 8., s. 4
Annotation: Zpráva o ročním výročí úmrtí přítele P. Bezruče.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 295, 19. 12., s. 4
Annotation: Článek o besedě s K. Novým.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 6, 5. 2., s. 10
Annotation: Poznámka k otištěným ukázkám novoročních pozdravů P. Bezruče zasílaných P. Tomanovi.
Article
4
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 22, 1949/1950, č. 6, 28. 2. 1950, s. 97-102
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu J. Kubína.
Article
5
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 21, 1948/1949, č. 3/4, 23. 7. 1948, s. 33-34
Annotation: Stať o osobě a díle M. Svobody u příležitosti jeho úmrtí.
Article
6
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 23, 1950, č. 4/5, 20. 7., s. 126-127
Annotation: Stať se věnuje básni K. Tomana Vzpomínka z Mostu. Obě verze přetiskuje.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 7, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání Dykových básní, které autor nezařadil do svých básnických sbírek.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 224, 17. 9., s. 2
Annotation: Poznámka o prozaickém díle P. Bezruče.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 134, 2. 6., s. 3
Annotation: Autor se zamýšlí nad osobností J. Čapka.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 226, 18. 9., s. 2
Annotation: Medailon M. Švabinského.
Article
11
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 10, s. 143
Annotation: Autor vzpomíná na své návštěvy u P. Bezruče.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 71, 25. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o průběhu večera věnovaného J. Čapkovi.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 8, 1958, č. 5/6, s. 97-98
Annotation: Stať připomíná první vydání Slezských písní.
Article
14
15
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 19, 1946, č. 2/3, 15. 5., s. 20-23
Annotation: Vzpomínka na gymnaziální léta předčasně zemřelého V. Jiráta.
Article
16
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 19, 1946, č. 4/7, 2. 9., s. 50-56
Annotation: Stať o životě a díle K. Tomana u příležitosti jeho úmrtí. Dále se z bibliofilského hlediska věnuje jednotlivým vydáním Tomanových sbírek.
Article
17
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 22, 1949/1950, č. 3/5, 10. 9. 1949, s. 55-58
Annotation: Stať se věnuje výboru, který obsahuje básně, jež Toman nezahrnul do svých sebraných spisů.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 271, 21. 11., s. 4
Annotation: Zpráva z uspořádaného přednáškového večeru.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 182, 4. 8., s. 4
Annotation: Mj. o Knihách dobrých autorů K. Neumannové, Moderní bibliotéce K. H. Hilara, Boučkově Nové edici a edicích J. Floriana.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 149, 27. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o knižních aukcích.
Article