By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 21. 2. 2015
Annotation: Rozhovor s V. Tomanem o filmové adaptaci jeho komiksové tvorby.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 7. 4. 2015
Annotation: Rozhovor s V. Tomanem o jeho působení v časopisu ABC a jeho tvorbě.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 8. 2015
Annotation: Rozhovor s V. Tomanem o psaní nového komiksu a přípravách na filmové zpracování jeho tvorby.
Article
4
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 29. 3. 2013
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a autorem komiksů V. Tomanem o sérii komiksů o Žluté planetě.
Article
5
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 22. 3. 2013
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a autorem komiksů V. Tomanem o filmové adaptaci jeho tvorby.
Article
6
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 8. 4. 2013
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a autorem komiksů V. Tomanem o jeho tvorbě.
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 9. 11. 2005
Annotation: Rozhovor s autorem komiksů V. Tomanem o jeho příbězích pro děti a o časopise ABC; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 52-57
Annotation: Referát o výstavě Signály z neznáma, která se konala v Brně r. 2012 a o výstavě České komiksy, která probíhala na rozhraní roků 2003/2004...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 30. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 5, s. 2
Annotation: Referát o brněnské výstavě Signály z neznáma, věnované historii českých komiksů.
Article
10
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 9, září, s. 14-31
Annotation: Rozhovor s dlouholetým šéfredaktorem časopisu ABC V. Tomanem.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 58-61
Annotation: Přehledový článek o historii a současnosti českého komiksu.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 40-42
Annotation: Autor navazuje na článek J. Ptáčkové Děti chtějí fakta (Dokořán, 2004, č. 29), stýská si nad nedostatkem informací o českém světě v českých...
Article
13
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 20, 1968, č. 2, únor, s. 40-42
Annotation: Článek o změnách v uspořádání časopisů pro děti a mládež.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 24, 8. 6., s. 8
Annotation: V rubrice Slovo autora.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o jeho komiksové trilogii Pod paprsky Zářícího, která se objevila v elektronické aplikaci na AppStore.
Article
16
17
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 5, [17. 5.], s. 106-107
Annotation: O tradici českého komiksu a vlastní práci na tomto poli; s bio-biobliografickou poznámkou o autorovi.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 10, říjen, s. 450-455
Annotation: K diskusi o jeho knihách pro mládež.
Article
19
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 21, 1969, č. 1, leden, s. 41-42
Annotation: Informativní přehled.
Article
20
In: Děti a my. -- ISSN 0323-1879. -- Roč. 7, 1977, č. 2, příl., s. 4
Annotation: Recenze.
Article