By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tomeš, Josef, 1954- jo20000080784{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Monografie zpracovává historii České strany státoprávně pokrokové a představuje mj. její organizaci, členskou základnu a vedoucí představitele...
Book
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 159, 10. 7., s. 11
Annotation: Medailon básnířky L. Pamětnické.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 144, 21. 6., s. 12
Annotation: Medailon.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 114, 17. 5., s. 12
Annotation: Biografická stať o J. Koláříkovi, dlouholetém redaktorovi LN.
Article
5
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 632-633
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 149, 27. 6., s. 30
Annotation: Autor předmluvy vysvětluje průběh ediční práce s pamětmi; vyvoláno recenzí A. Zacha Paměti tvůrce Melantrichu (LN 20.6.2002). - V rubrice Kulturní...
Article
7
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 2003, č. 18/19, květen, s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 255, 2. 11., s. 18
Annotation: Rozhovor s hlavním redaktorem slovníku.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 98, 26. 4., s. 12
Annotation: Životopisný článek.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 190, 16. 8., s. 10
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 226, 27. 9., s. 14
Annotation: Životopisný článek o B. Štěchovském.
Article
12
In: Jan Masaryk. -- S. 7-14
Annotation: Esej o autorovi životopisné knihy o: Masaryk Jan (v mírně odlišné podobě publikováno v Lidových novinách 16. 5. 1992).
Book Chapter
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 236, 9. 10., s. 8
Annotation: Polemika s recenzí: Vaculík Ondřej, Jen žádný strach... (Lit. noviny 2, 1991, č. 36, 5. 9.).
Article
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 114, 16. 5., příl. Nedělní LN, s. 8
Annotation: Medailón diplomata a exilového spisovatele (27. 5. 1895 Dobrá u Limanowy v Haliči - 6. 10. 1965 /Švédsko/), autora historického románu Země krvácí,...
Article
16
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 1995, č. 1/2, s. 16-17
Annotation: Medailon diplomata V. Vaňka, autora knih Moje válečná odyssea (Praha 1924), Země krvácí, země kvete (Praha 1947, předtím švédsky Stockholm...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 260, 8. 11., s. 12
Annotation: Medailon K. Z. Klímy.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 290, 13. 12., s. 12
Annotation: Medailon věnovaný I. Ducháčkovi.
Article
19
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 50, 2010, Heft 2, s. 410-411
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 2010, č. 24/25, říjen, s. 84
Annotation: Recenze.
Article