By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 142, 20. 6., s. 4.
Annotation: Glosa. Úmrtí Karla Tomana krátce před prvním Sjezdem českých spisovatelů.
Article
3