By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 6. 2017
Annotation: Rozhovor L. Jaklové s překladatelem G. K. Chestertona A. Tomským mj. o vlivu anglické detektivky na českou literaturu.
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 4. 2014
Annotation: Fejeton o úpadku literární kultury, mj. ve srovnání se situací za první republiky.
Article
3
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 20. 3. 2014
Annotation: Úvaha o vlivu společnosti Amazon na knižní trh na příkladu dění ve Francii.
Article
4
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [4/5], červenec/srpen, s. 30
Annotation: Fejeton o úpadku české knižní kultury a zájmu společnosti o literaturu.
Article
5
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 5, s. 16-28
Annotation: Soubor komentářů a úvah A. Tomského, mj. o kauze údajného Kunderova udání západního agenta v 50. letech (kap. Stín "zločinných let" na pozadí...
Article
6
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 1, s. 53-55
Annotation: O J. Grušovi, jeho poezii a exilové vydavatelské činnosti.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 2, 9. 1., s. 77
Annotation: Nakladatel A. Tomský odpovídá na sled formalizovaných, anonymních otázek.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 5, 31. 1., s. 32-35
Annotation: Rozhovor s filozofem, politologem, nakladatelem a publicistou A. Tomským - zakladatelem exilového nakladatelství Rozmluvy, aktuálně ředitelem nakladatelství...
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 28. 2.-6. 3., s. 20
Annotation: Nesouhlasná glosa k článku A. Kočího Academia nepotřebuje Caesara (Respekt č. 8/2005), hodnotícímu nakladatelskou činnost A. Tomského; v rubrice...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 61, 12. 3., s. 1 a 10
Annotation: Úvaha o literární aktivitě českých prezidentů.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 32, 7. 2., s. 28
Annotation: Polemika s recenzí M. Hejduka (LN 1. 2.); v rubrice Kulturní diskuse.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 10, 4.-10. 3., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor, mj. i o jeho nakladatelské činnosti v exilu.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 44-45
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2000, č. 11, 7. 11., s. 25
Annotation: Omluva za vydání reedice 1. dílu Lexikonu bez vědomí vedoucího redaktora.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 267, 16. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor o politické současnosti; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 12, 2002/2003, č. 5, 20. 1. 2003, s. 1, 5
Annotation: Rozhovor hlavně o politice a monarchistických idejích.
Article
17
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 50, 2003, č. 4, duben, s. 2-3
Annotation: Rozhovor.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 94, 16. 5., příl. Víkend, č. 20, s. 24-27
Víkend. -- 16. 5. 2003
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 218, 18. 9., s. 12
Annotation: Polemika s fejetonem L. Vaculíka Mrakodrapy (LN 15. 9. 2001), podle Tomského schvalujícím teroristický útok na USA; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
20
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 1999, č. 13, 23. 12., s. 18-19
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství.
Article