By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká fuga. -- s. 211-212
Annotation: S biograficko-bibliografickou poznámkou O autorovi (s. 213).
Book Chapter
2
5
6
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 33, 1988, č. 2, s. 236-237
Annotation: O vzniku (prvé vydání Mexiko 1943, další po čtyřiceti letech v NDR) a problematice románu "Lidice" H. Manna.
Article
7
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Germanica Olomucensia. -- Sv. 60, sv. 7, 1989, s. 9-13
Annotation: Studie o pronikání autobiografických prvků do umělecké literatury a naopak; dokumentováno na příkladech z německé literatury.
Article
9
In: Nová svoboda. -- Roč. 28, 1972, č. 201, 26. 8., příl. Magazín NS, č. 33, s. 10
Annotation: Článek.
Article
10
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 16, 1973, č. 2, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Středisko. -- ISSN 0232-0126. -- Roč. 63, 4, 1974/1976, s. 58-62
Annotation: O hostování souboru v Československu ve třicátých letech.
Article
13
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 49, 1967, č. 1, s. 19-23
Annotation: Studie - zejm. o překladu Slezských písní.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449
Annotation: Zvláště o odlišnostech českého obrozenského divadla od rakouského.
Article
15
Other Authors: '; ...Topoľská, Lucy, 1933- jk01132798...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 2, s. 167-168
Annotation: Medailon uvozující ukázku z románu P. Härtlinga "Hubert oder Die Rückkehr nach Casablanca" (v překladu L. Topoľské na s. 168-173).
Article
16
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 29, 1986, č. 1, s. 1-14
Annotation: O vztahu mezi básnickou tvorbou R. F. a jeho přebásněními české poezie.
Article
17
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 31, 1986, č. 5, s. 236-239
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Germanica Olomucensia. -- Sv. 54, 1986, č. 6, s. 115-122
Annotation: Interpretace románu jednoho z posledních pražských německých spisovatelů; s biografickými údaji o autorovi.
Article
19
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 9 (48), 1966, č. 3, s. 330
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 2, s. 138
Annotation: Medailon u překladu povídky H. Graba Měsíční noc (v překladu L. Topoľské na s. 138-143).
Article