By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kniha rozhovorů novináře Karla Hvížďaly a dramatika Josefa Topola, která vznikala v letech 2003-2005, tematizuje uzlové body Topolova soukromého...
Book
2
3
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 44-46
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickou osobností K. H. Máchy.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 43, 27. 10., s. 3
Annotation: Úryvky z diskuse na divadelním festivalu v Bratislavě. V úvodu polemika s názorem P. Kohouta.
Article
6
8
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 14, 18. 1., s. 13
Annotation: Rozhovor u příležitosti ocenění.
Article
9
In: Sbohem Sokrate. -- S. 8-12
Annotation: Autorovo zamyšlení nad dosavadním životem a dílem; program-sborníček dále obsahuje kromě samotného textu hry napsané v roce 1976 (s. 33-66)...
Book Chapter
10
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1991, č. 16, červen, s. 105-142
Bubínek Revolveru [online]. -- 30. 3. 2015
Annotation: Rozhovor s dramatikem, básníkem, překladatelem, režisérem a disidentem J. Topolem, uskutečněný na podzim roku 1990; připojena bio-bibliografická...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 140, 17. 6., s. 9
Annotation: Úryvek z rozhovoru, který byl otištěn v LN v r. 2000 u příležitosti získání Ceny Karla Čapka. Otištěno u nekrologu J. Topola, který zemřel...
Article
12
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 23, 2016, č. 2, s. 47-57
Annotation: Dopisy jsou věnovány památce Jiřiny Topolové; dopisy, které si J. Topol vyměňoval s níže uvedenými osobnostmi, jsou z období 1. dubna 1935,...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 9, s. 963
Annotation: Báseň.
Article
14
15
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 8, 13. 8., s. 4-7
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 1, 15. 1., s. 14-15
Annotation: Vzpomínky na J. Třísku. Ukázka z knihy "O čem básník ví". Doplněno biografickou poznámkou o autorovi.
Article
17
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 9, 8. 5. 1956, s. 278-279
Annotation: Stať o úloze básníka ve společnosti (na příkladu osobnosti J. K. Tyla) a o literárních diskusích, které vyvolal článek O. Brůny "O pravdě...
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [3], březen, s. 3-4
Annotation: Smuteční řeč J. Topola k úmrtí L. Fáry (†3. 3. 1988, Praha).
Article
19
by Topol, Josef, 1935-2015 jk01132796{{{}}}}
Published Praha : Torst, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor příležitostných textů J. Topola obsahuje významné eseje o poezii (Mácha, Shakespeare, Kollár), studie a úvahy o divadle, dramatu, scénografii...
Book
20
In: Setkání : panu profesorovi Václavu Černému k osmdesátým narozeninám [samizdat]. -- S. 74-76
Annotation: Dopis jako poděkování za první setkání autora s V. Černým; s datací V Praze 28. 2. 1985.
Book Chapter