By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [50]-66
Annotation: Studie věnovaná proměnám postoje německy píšícího rakouského spisovatele a publicisty R. Müllera k nově vytvořenému Československu, mj....
Article
7
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 2. 10. 2019
Annotation: Článek o propagátorce české literatury a překladatelce české literatury do němčiny A. Auředníčkové, která v letech 1901-1938 působila ve...
Article
8
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 441-445
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 1. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 5, 9. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 20
Annotation: Recenze (s citací z eseje R. Grebeníčkové).
Article
15
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 134-142
Annotation: Analytická studie; s komentovaným přehledem polemických reakcí na Masarykovu knihu z pera E. Chalupného, A. Hajna, E. Denise, J. Kaizla a Z. V. Tobolky.
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 207-210
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 177-196
Annotation: Portrét L. Zikové.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 99-108
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article