By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 9
Annotation: Reportáž ze křtu dvou knih nakladatelství Protimluv, V. Maxmiliána "Pobřeží" a M. Šenkypla "Černý vesmírný popel".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 10
Annotation: Zpráva z besedy s M. Bieńczykem o M. Kunderovi.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 8
Annotation: Reportáž z literární přehlídky ProtimluvFest, na níž vystoupili mj. J. Macháček, I. Binar, E. Gál a jako moderátor J. Hájek; P. Hruška si...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 8
Annotation: Reportáž z autorského čtení P. Pazdery Payna v Ostravě, jež uváděl J. Macháček, který zdůraznil spřízněnost autora s dílem J. Balabána;...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 12
Annotation: Reportáž z autorského čtení polské spisovatelky J. Fiedorczukové v Ostravě moderované O. Słowikovou, které se uskutečnilo v rámci Literárního...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 5, 8. 3., s. 11
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka a fot.
Article
7
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 10-11
Annotation: Reportáž z literárního festivalu "Protimluvfest", který se konal v Ostravě.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 16
Annotation: Reportáž z autorského čtení polské spisovatelky W. Gogoly v Ostravě.
Article
12
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 23, 2019, č. 80, jaro-léto, s. 4-5
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 4, s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Ostravan.cz [online]. -- 20. 9. 2017
Annotation: Reportáž o křtu bezručovské antologie "Jako v nebi, tak i na zemi", který proběhl v rámci festivalu "Bezručova Opava".
Article
15
16
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 2, s. 60
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 10, 17. 5., s. 11
Annotation: Zpráva z besedy na téma Horor v literatuře, již v Galerii výtvarného umění v Ostravě uspořádala revue "Protimluv" a jíž se zúčastnili M....
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 6, 22. 3., s. 10
Annotation: Zpráva z 16. narozenin nakladatelství a kulturní revue "Protimluv", četli mj. P. P. Payne či O. Hložek.
Article
19
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 382-386
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 8. 2020
Annotation: Recenze dvou publikací kolektivu autorů Slezské univerzity v Opavě; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 403.
Article